Święto Rodziny w naszej szkole

   

Tradycyjnie, na zakończenie roku  szkolnego w naszej szkole odbywa się Święto Rodziny. Jest to wyjątkowa okazja połączyć wielopokoleniowe rodziny polskie Starych Trok i okolicznych wsi, zaprezentować dorobek artystyczny i działalność kółek szkolnych, złożyć serdeczne pozdrowienia dla Mam i Ojców. 

A więc, 23 maja, o godzinie 18.00  do szkoły polskiej im. A. Stelmachowskiego śpieszyli  duzi i mali. Do szkoły zawitali rodzice, młodsze i starsze  rodzeństwo, dziadkowie, ciocie i wujkowie oraz zaproszeni goście. Święto rozpoczął Romuald Grzybowski, dyrektor szkoły. Witając przybyłych przypomniał o wartościach i znaczeniu tradycyjnej rodziny w życiu każdego człowieka.
Organizowana impreza od lat jednoczy społeczność szkolną, dlatego sala sportowa  zawsze bywa wypełniona po brzegi, a dzieci nie mają żadnej tremy, bowiem występują przed najwdzięczniejszą widownią na świecie.

Prawie dwugodzinny koncert składał się z tańców i piosenek polskich i litewskich, wiele klas przygotowało wesołe i pouczające inscenizacje, wiele występów było przygotowanych z myślą o zbliżającym się Dniu Ojca. 

Święto rozpoczął zespół Gija, kierowany przez Loretę Januškienė. Na osąd publiczności został wystawiony również obrazek wiosenny, przedstawiający tradycje i obyczaje Wileńszczyzny. Nie zabrakło też tradycyjnego Krakowiaka wykonanego przez różne grupy wiekowe. Nowe litewskie tańce zaprezentowały też uczennice 6 klasy, gorąco oklaskiwano  popisy wokalne, a rodzice mieli okazję kolejny raz  przekonać się - jakich utalentowanych dzieci mają. 

Na Święto Rodziny do Starych Trok przybyli również dostojni goście:  Jarosław Narkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmu RL, prezes Trockiego Rejonowego Oddziału ZPL, Maria Pucz, prezes AWPL rejonu trockiego, radna samorządu rejonu trockiego oraz Alina Kowalewska, radna samorządu rejonu trockiego. Na uroczystości do naszej szkoły z dwudniową wizytą przybyli również nasi partnerzy z Polski, 26 - osobowa grupa młodzieży z Kijewa, z którą młodzież Starych Trok realizuje współnie projekt „Instytut Dobrej Roboty“.

Organizatorami tegorocznego święta były panie Lilia Kieras i Elwira Lavrukatienė.

                              

Tradiciškai, pasibaigus mokslo metams, mūsų mokykloje buvo surengta Šeimos šventė. Tai unikali galimybė į vieną būrį surinkti kelias kartas iš Senųjų Trakų ir jų apylinkių, pristatyti mokinių meninius pasiekimus ir veiklą mokyklos bendruomenei, nuoširdžiai pasveikinti mamas ir tėčius.
 

Gegužės 23 dieną, 18:00 val. į A. Stelmachovskio pagrindinę mokyklą skubėjo dideli ir maži : tėvai, seneliai, jaunesnieji ir vyresnieji broliai ir seserys, tetos ir dėdės bei kviestiniai svečiai. Šventė prasidėjo direktoriaus Romualdo Gžybovskio kalba, kuria buvo primenamos tradicinės šeimos vertybės ir jų svarba kiekvieno žmogaus gyvenime.
 

Organizuotas renginys jau ilgus metus vienija mokyklos bendruomenę: sporto salė (joje vyksta renginys) visada būna perpildyta žiūrovų, o vaikai neturi scenos baimės, nes jaučiasi puikiai pasirodydami tokiai dėkingai auditorijai. Beveik dviejų valandų trukmės koncerte galima buvo pasimėgauti lietuviškomis ir lenkiškomis dainomis bei šokiais, klasės parengė įdomius ir informatyvius spektaklius, kurių dauguma buvo parengti atsižvelgiant į artėjančią Tėvo dieną.
 

Šventė prasidėjo šokių kolektyvo „Gija“, vadovaujamo Loretos Januškienės, pasirodymu. Svečių vertinimui buvo pateiktas muzikinis pavasariškas paveikslėlis, vaizduojantis Vilniaus rajonui būdingas tradicijas ir papročius. Tradicinį lenkų šokį „Krakoviak“ šoko kelios amžiaus grupės. Naujus lietuviškus šokius taip pat šoko 6 klasės mokiniai. Griausmingais plojimais buvo įvertinti mokinių vokaliniai gebėjimai - tėvai turėjo galimybę dar kartą įsitikinti, kokie talentingi jų vaikai.
 

Šeimos šventėje Senuosiuose Trakuose taip pat dalyvavo garbingi svečiai: Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotojas ir Lietuvos lenkų sąjungos Trakų rajono skyriaus pirmininkas Jaroslav Narkevič, Trakų rajono Lietuvos lenkų rinkimų akcijos pirmininkė ir Trakų rajono savivaldybės tarybos narė Marija Puč bei Trakų rajono savivaldybės tarybos narė Alina Kovalevskaja. Mokyklos renginyje taip pat dalyvavo ir dviejų dienų vizitui atvykę mūsų partneriai iš Lenkijos, 26 asmenų jaunimo delegacija iš Kijevo, su kuriais Senųjų Trakų jaunimas įgyvendina projektą "Gerų darbų institutas".
 

Šių metų šventės organizatoriai - mokytojos Lilija Kieras ir Elvyra Lavrukatienė.

Evelina Koršunova,

lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja


         

 

Alina Sobolewska