Z wierszem od dzieciństwa.....

Pod takim tytułem w ubiegły piątek w naszej szkole odbył się rejonowy konkurs recytatorski dla uczniów klas początkowych i grup kształcenia przedszkolnego. O miano mistrza recytacji rywalizowało ponad 40 uczestników z Landwarowa, Trok, Połuknia i Starych Trok. Organizatorami konkursu od wielu lat jest polska szkoła w Starych Trokach oraz Oddział  ZPL „ Przy szkole”.

Tradycja polskiego rejonowego konkursu recytatorskiego dla najmłodszych żyje już wiele lat. Na początku konkurs był imprezą wędrującą, lecz kilkanaśnie lat temu koło metodyczne nauczycieli klas początkowych zadecydowało, aby ta impreza polonistyczna na stale zagościła właśnie w polskiej szkole w Starych Trokach. Organizatorzy konkursu, a raczej organizatorki, nauczycielki klas początkowych i grupy kształcenia przedszkolnego  - Lucyna Kašėtienė, Wioleta Naumowicz i Halina Gryniewicz zgodnie twierdzą, że poezja tak naprawdę jest kluczem do dziecięcych serc. Czytanie bajek, nauka wierszy - to wspaniała podróż do świata marzeń, fascynująca wędrówka w bajkowej rzeczywistości oraz interesujące spotkania z ciekawymi postaciami.

Rejonowy konkurs recytatorski rozpoczął się od występu naszego zespołu pieśni i tańca „ Tęcza”, kierowanego przez Lilię Kieras, który zaprezentował zebranym wiązankę tańców polskich. Na uroczystym otwarciu konkursu głos zabrał Romuald Grzybowski, dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Stelmachowskiego, który powitał wszystkich zebranych i krótko przypomniał kryteria oceny konkursu.

- Konkursy recytatorskie są bardzo potrzebne w klasach początkowych i ich rzeczywiście nie brakuje. Dzieci recytują po litewsku, po polsku, a już za kilka tygodni w naszej szkole odbędzie się rejonowy konkurs recytatorski klas początkowych w języku angielskim, w którym biorą udział wszystkie szkoły rejonu trockiego, czyli polskie, litewskie i jedyna rosyjska. Każdy konkurs recytatorski oswaja dzieci z widownią, uczy jak zachować się na scenie, daje dzieciom wiele radości i uczy jak pozbyć się tremy, co w przyszłości okaże się bardzo pomocne  – mówi Lucyna Kašėtienė, pedagog z wieloletnim stażem, która na tegoroczny konkurs przygotowała aż trzech laureatów.

Recytacja wierszy, wbrew panującej często opinii, nie należy do najłatwiejszych umiejętności. Czytania nauczyciele uczą dzieci codziennie, natomiast recytacji jedynie przy pewnych okazjach.. Nie wystarczy powiedzieć dziecku, że powinien mówić „ładnie”, konieczna jest długa i żmudna praca, która, zdaniem nauczycielek, rozpoczyna się od wyrazów trudnych do wymówienia, poprawnej wymowy, właściwej interpretacji, odpowiedniego akcentowanie wyrazów itd. 

Uczniowie rejonu trockiego recytowali wiersze Wandy Chotomskiej, Marii Konopnickiej, Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Doroty Gellner i wielu innych znanych polskich poetów. Nie zabrakło takich słynnych utworów znanych wszystkim z dzieciństwa jak „ Stefek Burczymucha”, „ Spóźniony słowik”  czy „Ptasie Radio”.

Nagrody dla laureatów konkursu ufundowała wileńska księgarnia ELEPHAS oraz  Stowarzyszenie Macierz Szkolna. Organizatorzy dziękowali właścicielowi księgarni Gerardowi Łatkowskiemu oraz prezesowi Stowarzyszenia Józefowi Kwiatkowskiemu za ufundowane piękne książki. .

I chociaż konkurs to zawsze konkurs i do współzawodnictwa dzieci należy stopniowo przyzwyczajać, każdemu z recytujących należał się medal za odwagę, wysiłek i starania. A na otarcie łez ( cóż,  ich również  nie zabrakło...) był słodki poczęstunek.

Alina Sobolewska

Zdjęcia: : Wioleta Naumowicz

Laureaci konkursu recytatorskiego w Starych Trokach

Wśród wychowanków grupy kształcenia przedszkolnego

I miejsce – Gabriela Klebeko ( Szkoła Podstawowa im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach, naucz. Halina Gryniewicz)

II miejsce – Liwija Jacunskaitė ( Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie, naucz. Jolanta Urbanowicz)

III miejsce – Dominika Turlińska ( Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie, naucz. Jolanta Urbanowicz)

Wśród I-II klas

I miejsce – Anna Baranowska ( Szkoła Podstawowa im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach, naucz. Lucyna Kašėtienė)

II miejsce – Timonas Alukonis (Szkoła Średnia w Połukniu, naucz. Bożena Sienkaniec)

III miejsce – Karina Ramašauskaitė ( Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie, naucz. Krystyna Trojko)

Wśród III-IV klas

I miejsce – Amelia Naumowicz ( Szkoła Podstawowa im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach, naucz. Lucyna Kašėtienė)

II miejsce – Karolina Kašėtaitė (Szkoła Podstawowa im. A. Stelmachowskiego w  Starych Trokach, naucz. Lucyna Kašėtienė)

III miejsce – Karol Diugiewicz ( Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie, naucz. Jolanta Szoc)