2018–2020 metų atestacijos programa

TRAKŲ R. SENŲJŲ TRAKŲ ANDŽEJAUS STELMACHOVSKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2018–2020 METŲ ATESTACIJOS PROGRAMA

 

Eil.

Nr.

Mokytojo vardas ir pavardė

Išsilavinimas ir kvalifikacija

Mokomasis dalykas

Turima

kvalifikacinė kategorija

Kvalifikacinės kategorijos

įgijimo data

Siekiama kvalifikacinė kategorija

Atestacijos

data

mokymo įstaiga

specialybė/ kvalifikacija

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Elvyra Lavrukaitienė

Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla

VPU

Pradinio ugdymo pedagogikos specialybė

 

Socialinės pedagogikos, edukologijos bakalauro laipsnis ir socialinio pedagogo kvalifikacija

Pradinis ugdymas

Vyresniojo mokytojo

2010 m. birželio 22 d.

Mokytojo metodininko

2018 m. birželio mėn.

 

2.

Daiva Žukienė

Vilniaus kolegija, pedagogikos fakultetas

 

VPU

Dailės ir technologijų studijų programa, mokytojo profesinė kvalifikacija

 

 

Dailės bakalauro laipsnis, mokytojo

kvalifikacija

Technologijos

Vyresniojo mokytojo

2012 m. gruodžio 18 d.

 

Mokytojo metodininko

2019 m. birželio mėn.

 

3.

Daiva Žukienė

Vilniaus kolegija, pedagogikos fakultetas

 

VPU

Dailės ir technologijų studijų programa, mokytojo profesinė kvalifikacija

 

Dailės bakalauro laipsnis, mokytojo kvalifikacija

Dailė

Mokytojo

Mokyklos direktoriaus 2007 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. 3.1-24 P

Vyresniojo mokytojo

2019 m. gruodžio mėn.

 

4.

Renata Matickienė

Vilniaus kolegija

 

 

VPU

 

 

 

 

 

LEU

Lietuvių kalbos pedagogikos specialybė

 

Filologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija

 

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programa

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Auklėtojo

2016 m. vasario 26 d.

Vyresniojo auklėtojo

2019 m. gruodžio mėn.

 

5.

Romuald Piotrovski

VVPI lenkų kalbos ir istorijos fakultetas

 

Lenkų kalbos ir literatūros ir istorijos mokytojo kvalifikacija

 

Istorija

Vyresniojo mokytojo

1999 m. birželio 11 d.

Mokytojo metodininko

2020 m. birželio mėn.

 

6.

Renata Šuscickaja

VPU

 

Matematikos – informatikos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija

Informatikos magistras

Matematika

Vyresniojo mokytojo

2007 m. gruodžio 28 d.

Mokytojo metodininko

2020 m. gruodžio mėn.

 

 

Daugiau informacijos:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.332784/iMfzOftTfI