Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla - Europos projektų kokybės apdovanojimų laureatė

 

Šių metų lapkričio 19 d. Vilniaus rotušėje vyko Švietimo mainų paramos fondo organizuojamas Kokybės konkurso apdovanojimų renginys, kuriame įvertinta ir Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla. Už kokybiškiausiai įgyvendintus Comenius partnerystės projektus 2011-2013 metais mokyklai įteikta kokybės konkurso statulėlė ir padėkos raštas.

Įvertinti geriausieji

Švietimo mainų paramos fondas penktus metus organizuoja renginį, kuriame apdovanoja geriausių projektų iniciatorius. Konkursas apėmė Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci, Erasmus, Pažintinių vizitų projektus. Kokybiškiausieji buvo išrinkti vertinant galutines projektų veiklos ataskaitas, naudą dalyviams ir organizacijoms, rezultatus ir produktus, taip pat tęstinumą, rezultatų sklaidą bei projekto valdymą. Iš maždaug 300 Comenius partnerystės dalyvių Trakų r. Senųjų Trakų A. Stelmachovskio pagrindinė mokykla išrinkta kaip sėkmingiausios ir geriausios patirties pavyzdys Lietuvoje.

Pasak Fondo direktorės Daivos Šutinytės, kokybės apdovanojimai suteikia progą apsvarstyti įdėto darbo prasmę, įvertinti veiklos rezultatus ir numatyti dar didesnius tikslus.

Net du Comenius programos projektai

Pastarieji dveji metai mokyklai buvo itin sėkmingi ir turiningi. Vienu metu įgyvendinti net du tarptautiniai projektai: daugiašalis projektas „Prisijunk prie mūsų ekoeuropos, džiaukis mūsų šalimi“ su Ispanija, Kipru, Rumunija, Graikija, Italija ir Turkija (koordinatorė lietuvių kalbos mokytoja Irena Stefanovič) ir dvišalis projektas „Kultūrinis tiltas tarp Nevsehir ir Trakų“ su Turkija (koordinatorė anglų kalbos mokytoja Edita Rumbutė). Nors abiejų projektų sritys skirtingos – pirmajam labiau rūpėjo ekologinis švietimas, verslumas, o antrajam – pažintis su turkų ir lietuvių kultūromis – esmė išliko ta pati. Projektus jungė tarpkultūrinis bendradarbiavimas ir pažinimas, pasidalijimas patirtimi ir naujoviškomis mokymo praktikomis, anglų kalbos tobulinimas. Dvejus projektų įgyvendinimo metus mokykloje pagrįstai galima vadinti Comenius metais. Visa mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvavo projektų veikloje: kūrė pažintinius filmukus, lankstinukus, meno produktus, reklamines kampanijas, reprezentuojančias savo šalį, rengė menines programas, rinko medžiagą apie savo kraštą. Projekto statistika išties iškalbinga: per dvejus metus aplankytos 5 šalys (Turkija – net du kartus), projektinėse kelionėse dalyvavo beveik visi 8-10 kl. mokiniai, 8 mokytojai, o priimant svečius Lietuvoje prisidėjo visa mokyklos bendruomenė. Per abu Comenius programos projektus gautas 34 000 eurų finansavimas.

Comenius traukinyje nuo 2007 metų

Trakų r. Senųjų Trakų A. Stelmachovskio pagrindinė mokykla nėra naujokė tarptautinių projektų srityje. 2009 metais mokykla įgyvendino daugiašalį Comenius partnerystės projektą sveikos gyvensenos tema su Olandija, Bulgarija ir Prancūzija (Bretane). Smagi patirtis paskatino imtis naujų darbų. Mokytojos Irena Stefanovič ir Edita Rumbutė atrado ir kitų Mokymosi visą gyvenimą programos galimybių, atveriančių duris ne tik į mokyklos, bet ir į asmeninį tobulėjimą: tai kontaktiniai seminarai ir pažintiniai vizitai. Ką tik pasibaigęs daugiašalis projektas, yra kontaktinio seminaro, vykusio 2010 m. Italijoje,  rezultatas. Tokie seminarai – efektyviausias būdas surasti bendraminčių būsimam projektui, nes dalyviai turi galimybę tiesiogiai pristatyti savo idėjas ir atsirinkti, kas labiausiai atitinka jų institucijos lūkesčius.

Anglų kalbos mokytoja Edita Rumbutė sėkmingai pasinaudojo pažintinių vizitų teikiamomis galimybėmis. 2011 metais ji gavo finansavimą dalyvauti pažintiniame vizite Didžiojoje Britanijoje. Šie vizitai skirti skatinti tarptautinius informacijos ir patirties mainus, dalintis gerąja patirtimi bei prisidėti prie švietimo ir profesinio mokymo sistemų tobulinimo Lietuvoje. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo seminare įnešė naujovių į mokyklos ugdymo procesą – per anglų kalbos pamokas ypač tapo populiarus debatų metodas.

Naujovės ir mokykla žengia į priekį koja kojon

Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose – didžiulė dovana ir nuotykis. Comenius partnerysčių dėka mažai kaimo mokyklai atsivėrė keliai pažinti daugelį Europos šalių ir kultūrų, pasisemti neįkainojamos patirties ir profesinių žinių. Galima vardyti daugybę teigiamų pokyčių, kuriuos lėmė dalyvavimas tarptautiniuose projektuose: didėjanti mokinių motyvacija mokytis, profesionalėjantys mokytojai, augantis mokyklos prestižas. Kokybės konkurse gautas garbingas apdovanojimas įrodo, kad mokykla yra pažangi, atvira naujovėms ir nuolat besimokanti. Projektai skatina naujus projektus ir įkvepia bendradarbiauti, padeda prisitaikyti prie nuolat vykstančių pokyčių. Smagu stebėti, kaip keičiasi mokykla, jos įvaizdis ir pati mokyklos bendruomenė, juk besimokantis žmogus yra įdomesnis pašnekovas, labiau pasitikintis savimi, aktyvesnis pilietis ir, žinoma, laimingesnis.

 

Irena Stefanovič