Apie mokyklą

Pilnas mokyklos pavadinimas: Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla.

Mokyklos telefonas ir faksas: 8 238 66561.

Mokyklos buveinė (adresas): Trakų g. 39, Senųjų Trakų k. Senųjų Trakų seniūnija, LT-21147 Trakų rajonas. Mokyklos kodas – 190617594.

Mokyklos el. pašto adresas: sentrakumok@gmail.com

Mokyklos tipas: priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo mokykla.

Mokomoji kalba: lenkų.

 

VEIKLOS SRITIS

 

Pagrindinė veiklos sritis: švietimas.

Pagrindinė veiklos rūšis: pradinis mokymas (kodas 101001001), pagrindinis mokymas (kodas 201001001), priešmokyklinis ugdymas.

Išduodami pradinio išsilavinimo pažymėjimai (kodas F 1001) pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai (kodas H 2001), mokymosi pasiekimų pažymėjimai, baigusiems pagrindinio ugdymo pirmąją dalį (kodas K 2058).

 

LOGOPEDO, SPEC. PEDAGOGO, PSICHOLOGO PASLAUGOS

Mokyklos psichologo pagalbos tikslas yra stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais.

Psichologė Rasa Monkevič laukia mokinių ir tėvelių kiekvieną trečiadienį nuo 08.00 iki 15.00 val

 

Konsultacijai galima užsiregistruoti telefonu 8 528 66561.

 

 

Mokykla neturi nei nei logopedo, nei socialinio pedagogo, nei specialiojo pedagogo. Esant reikalui, mokykla turi galimybę išsikviesti logopedą.

Mokykloje teikiamos sveikatos priežiūros specialisto paslaugos (1 dieną per savaitę), taip pat mokykla bendradarbiauja su Senųjų Trakų sveikatos priežiūros felčere.

Mokiniams, perėjusiems į mūsų mokyklą iš kitos mokyklos, skiriamas adaptacinis mėnesio laikotarpis, kurio metu jie nėra vertinami. Mokiniai pasirašo Mokinio ir Švietimo teikėjo sutartį, supažindinami su mokyklos vidaus taisyklėmis ir mokinio teisėmis bei pareigomis.