Atvira lietuvių kalbos ir dailės pamoka priešmokyklinėje grupėje

Spalva – tai gyvenimas. Be spalvų pasaulis būtų negyvas... (Johanas Itenas)

            Lapkričio 10 dieną Senųjų Trakų pagrindinės mokyklos priešmokyklinėje grupėje vyko integruota lietuvių kalbos ir dailės pamoka ,,Pažink spalvas“. Pamoką vedė lietuvių kalbos mokytoja Renata Zarembaitė ir priešmokyklinės grupės pedagogė Galina Grinevič.

                     Pamokos tikslas ir uždaviniai - siekti, kad vaikai pažintų pagrindines spalvas, išmoktų spalvų pavadinimus. Ugdyti nuostatą stebėti, tyrinėti, atrasti naujus dalykus. Mokyti lyginti kasdienėje aplinkoje aptinkamus daiktus, pagal jutimais nusakomus požymius. Priemonių pagalba  padėti  pažinti spalvas.

             Pamokos metu vaikai ne tik spalvino, ieškojo daiktų, kurie yra nurodytos spalvos, bet ir gebėjo kalbos sraute („Spalvos eilėraščiuose“) išgirsti ir pasakyti spalvos pavadinimą. Darbas su vandeniniais dažais paliko didžiausią įspūdį. Dviejų spalvų maišymas ir kitos spalvos išgavimas labai sudomino mažuosius mokinukus.

Renata Zarembaitė