Baigiamoji kultūros projektų šventė

Gruodžio 6 d. mūsų mokyklos 5-9 kl. mokiniai su projekto „Atverk vartus” vadove matematikos ir informatikos vyr. mokytoja Renata Šuscickaja dalyvavo Tautinių mažumų departamento prie LR Vyriausybės organizuotame baigiamajame renginyje „Aš esu Lietuva“, kuriame buvo pristatytos Pietryčių Lietuvos ir kitų šalies regionų tautinių bendruomenių jaunimo bendradarbiavimo iniciatyvos. Renginys, kuriame dalyvavo Vilniaus, Šalčininkų, Trakų, Švenčionių, Varėnos, Pakruojo,  Ukmergės, Vilkaviškio, Kauno rajonų, Vilniaus ir Visagino miestų jaunimo bendruomenės iš 30 mokyklų, vyko Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos salėje. Šiais metais projektuose dalyvavo beveik 3000 mokinių, kurie pristatė įdomiausias bendradarbiavimo veiklas, papasakojo apie pasiektus rezultatus, klausėsi koncerto, kurį parengė šeimininkai. „Labai tikiuosi, kad ši diena taps pačia gražiausia diena šiais metais” - tokiais žodžiais į susirinkusius kreipėsi Tautinių mažumų departamento prie LR Vyriausybės direktorė Vida Montvydaitė.

           Išlydėdami projekto vadovę su mokiniais į Vilnių kalbėjomės, kad metų laikų ratas apsisuko tiesiog akimirksniu. Atrodo, kad visai neseniai buvo 2018 metų gruodžio mėnuo, kai mus pasiekė džiugi žinia - projektui skirtas finansavimas. Tuomet iš karto užvirė darbas, pareikalavęs daug asmeninio laiko ir pastangų. Šiandien besibaigiant 2019 metams galima drąsiai teigti, kad mūsų pastangos ir laikas atsipirko su kaupu. Pilnos dėkingumo mokinių akys, girdimi padėkos žodžiai - tai geriausias atlygis mums, projekto darbo grupėje dirbusioms mokytojoms lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytojai Renatai Matickienei, matematikos ir informatikos vyr. mokytojai Renatai Šuscickajai, anglų kalbos vyr. mokytojai Jūratei Repčikienei ir man, straipsnio autorei﴿. Atrodo, kad ir nuovargio, ir nemigo naktų nebūta. Sunkumai greitai pasimiršta, malonūs dalykai išlieka ilgam. Esame dėkingos mokyklos direktoriui Romualdui Gžybovskiui, kuris nesibaigiančių darbų gausoje rado laiko patarti ir padėti tinkamai pasirinkti maršrutą, sudaryti sąmatą ir racionaliai paskirstyti gautas lėšas.

            Projekto veiklų metu mes, dviejų skirtingų Lietuvos mokyklų mokiniai ir suaugę bendruomenių atstovai, užmezgėme šiltus ryšius, dalijomės savo kultūrinėmis patirtimis. Projekto „Atverk vartus“ metu mes lankėmės Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinėje mokykloje, kurios 5-10 kl. mokiniai  buvo mūsų partneriai. Suvalkijos etnografiniame regione aplankėme V. Kudirkos muziejų, tautos patriarcho Jono Basanavičiaus memorialinį muziejų ir Tautinio atgimimo ąžuolyną, bendruomenės „Virbalio vartai” senųjų amatų centrą, Virbalio biblioteką, Vištyčio regioninio parko lankytojų centrą, Šventąjį šaltinėlį, lietuviškuoju Baikalu vadinamą Vištytį, Vištyčio Didįjį akmenį. Projekto partneriai - virbališkiai - viešnagę pradėjo mūsų mokykloje, kur jų labai laukėme parengę koncertinę programą, supažindinusią su lenkų kultūra ir tradicijomis. Vėliau mums ir mūsų svečiams atsivėrė saulės šviesos nepraleidžiantys Viešpaties Apreiškimo vienuolyno vartai su prie jų rymančia ir mūsų laukiančia seserimi Adele; savo tūkstantmečių senumo istoriją „papasakojo” Vytauto Didžiojo kelias - istorinės atminties gaivintojas; aukso spalvomis nusidažiusi Užutrakio dvaro aplinka mus mielai priėmė savo glėbin; Angelų kalva privertė nurimti, nugrimzti į apmąstymus; gruziniškos ir karaimų virtuvės skanėstai mūsų skrandžiuose sužadino neblėstančią meilę šių dviejų tautų kulinariniam paveldui.

           Projektas „Atverk vartus“ baigėsi, bet  dviejų mokyklų – Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos ir Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos – bendruomenių širdys ir vartai atviri ir tolesniam nuoširdžiam bendradarbiavimui. Šis projektas įrodė, kad skirtingų kultūrų atstovai gali puikiai sutarti, tobulėti, daugiau sužinoti vieni apie kitus, tapti tolerantiškesni ir geresni. Projekto veiklos labai gražiai „sugulė” į knygeles „Tarpkultūrinio ir istorinio pažinimo pamokos”, kurios buvo išleistos projektui skirtomis lėšomis. Kiekvienam projekto dalyviui buvo įteikta knygelė su joje esančiomis nuotraukomis ir tekstais, kuriuose aprašytos visos vykdytos edukacinės veiklos ir patirtys. Beje, ši knygelė įprasmino gražią penkerių metų abiejų mokyklų bendradarbiavimo sukaktį.

            Ir tai tikrai dar ne viskas, nes vieni kitų pažinimui ribų nėra, jeigu veda pirmyn istorinis ir kultūrinis alkis. Tas saldus atradimo jausmas mums jau žinomas, kai laikas tarsi sustoja, o pažinimo noras veda į priekį. Tad neužveriame vartų po penkerių gražaus ir prasmingo bendradarbiavimo metų. Projektu „Atverk vartus” mes norėjome parodyti tai, kas vienija mus visus. Mes papasakojome apie Lietuvoje gyvenančių lietuvių ir lenkų draugystę, bendrą veiklą, tradicijas, papročius, vertybes. Nuoširdžiai dėkojame Tautinių mažumų prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės departamentui už finansavimą, kuris suteikė galimybę pamatyti, išgirsti, pajusti, paragauti. Dėkojame organizatoriams už puikų baigiamąjį renginį Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje,  dovanas, vaišes ir mūsų darbų įvertinimą.

 

DAIVA DAUKŠEVIČIENĖ,

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja,

projekto „Atverk vartus koordinatorė