Balandžio mėnesio veiklos planas

Eil. Nr.

Renginys

Atsakingi mokytojai

1.

Priešvelykiniai edukaciniai užsiėmimai.

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja Elvyra Lavrukaitienė

2.

ESPAD tyrimas 10 klasės mokiniams.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Daiva Daukševičienė

3.

Išvyka į Pultuską.

 

Mokyklos direktorius Romuald Gžybovski

4.

Velykų rekolekcijos.

Tikybos mokytoja Magdalena Klepka

 

5.

Rajoninis 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas.

Pradinio ugdymo mokytojos

 

6.

Rajoninis konkursas Velykinio zuikučio kelionė”.

Priešmokyklinės ugdymo grupės auklėtoja metodininkė Galina Grinevič

7.

Rajoninis diktanto konkursas.

Lenkų kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Irena Orlova

8.

Lenkų kalbos įskaita 10 klasės mokiniams.

Lenkų kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Irena Orlova

9.

Nacionalinis 2, 4, 6, klasių mokinių pasiekimų patikrinimas.

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja Elvyra Lavrukaitienė

10.

Pavasarinė talka.

Ūkvedė B. Lavrukevič.

Švietimo skyriaus balandžio mėnesio veiklos planas

Švietimo skyriaus kovo mėnesio veiklos planas

Švietimo skyriaus vasario mėnesio veiklos planas

Švietimo skyriaus sausio mėnesio veiklos planas

Švietimo skyriaus gruodžio mėnesio veiklos planas

Švietimo skyriaus lapkričio mėnesio veiklos planas

Švietimo skyriaus spalio mėnesio veiklos planas

Švietimo skyriaus rugsėjo mėnesio veiklos planas