Biblioteka

 

Bibliotekininkės Boženos Lavrukevič

darbo laikas

 

 

Savaitės diena

 

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Pirmadienis

11.30-14.00

12.00-12.30

Antradienis

11.30-14.00

12.00-12.30

Trečiadienis

11.30-14.00

12.00-12.30

Ketvirtadienis

11.30-14.00

12.00-12.30

Penktadienis

11.30-14.00

12.00-12.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotekos veiklos planas 2018-2019

Programinė literatūra 1-2 klasei

Programinė literatūra 3-4 klasei

Privalomos lietuvių literatūros sąrašas 5-6 klasei

Privalomos lietuvių literatūros sąrašas 7-8 klasei

Privalomos lietuvių literatūros sąrašas 9-10 klasei

 

 

Mokyklos bibliotekos veiklą reglamentuojantys dokumentai

 Lietuvos Respublikos Bibliotekų įstatymas

  Bibliotekų fondo apsaugos nuostatai.

   Pavyzdinės naudojimosi biblioteka taisyklės

   Rekomendacijos mokyklos bibliotekininko pareigybės aprašymui

  Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas 

 

 

Mokyklos bibliotekos fondo ir darbo apskaitos dokumentai

1.  Bibliotekos fondo bendrosios apskaitos knyga.

2.  Bibliotekos fondo inventorinė knyga.

3.  Inventorinė knyga, skirta paramai.

4.  Knygų pirkimo bei nurašymo dokumentai (Aktų kopijos).

5.  Skaitytojų pamestų ir vietoj jų priimtų spaudinių apskaita.

6.  Bibliotekos metinės darbo ataskaitos.

7.  Bibliotekos darbo dienoraštis.

8.  Katalogai ir kartotekos (MOBIS e-katalogas)

9.   Skaitytojų formuliarai.

10.  Vadovėlių fondo apskaitos dokumentai:

    a)  Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas;

    b)  Vadovėlių fondo visuminės apskaitos knyga;

    c)  Vadovėlių ir mokymo priemonių kartoteka;

    d)  Vadovėlių įsigijimo ir nurašymo dokumentai (Aktų kopijos);

    e)  Vadovėlių išdavimo - grąžinimo lapai.