Birželio mėnesio veiklos planas

Eil. Nr.

Renginys

Atsakingi mokytojai

1.

Vaikų gynimo diena

 

1-10 klasių auklėtojai

2.

Trakų miesto šventė

 

Muzikos mokytoja metodininkė Lilija Kieras

3.

10 klasės matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas

 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Daiva Daukševičienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja Renata Matickienė

4.

Mokslo metų pabaigos šventė priešmokyklinės ugdymo grupės ir 1-4 klasių mokiniams

Priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja metodininkė Galina Grinevič, pradinio ugdymo vyr. mokytoja Elvyra Lavrukaitienė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja Violeta Naumovič, pradinio ugdymo vyr. mokytoja Lucija Kašėtienė

5.

10 klasės gimtosios kalbos (lenkų) (raštu) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas

 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Daiva Daukševičienė, technologijų mokytoja Božena Lavrukevič

6.

Edukacinė ekskursija į Virbalį ﴾Projekto „Atverk vartus” I etapas﴿

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Daiva Daukševičienė, lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja Renata Matickienė, matematikos ir informacinių technologijų vyr. mokytoja Renata Šuscickaja

 

7.

Žurnalistikos kursai Krokuvoje

Technologijų mokytoja Božena Lavrukevič

 

8.

Vaikų vasaros stovykla „Vabaliukai”

 

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja Lucija Kašėtienė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja Elvyra Lavrukaitienė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja Violeta Naumovič, dalykų mokytojai

9.

Gedulo ir vilties diena. Pilietinė iniciatyva

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja vyr. mokytoja Renata Matickienė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja Elvyra Lavrukaitienė

 

10.

Mokslo metų pabaigos šventė 5-8 klasių mokiniams;

Paskutinis skambutis 10 kl. mokiniams

5-8 klasių auklėtojai;

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Daiva Daukševičienė

 

Švietimo skyriaus birželio mėnesio veiklos planas