Dailyraščio konkursas

Rašysena - vienas individualiausių dalykų žmogaus gyvenime. Sakoma, kad ji atspindi mūsų asmenybę. Kiekviena  ranka parašyta eilutė - tai lyg mūsų vizitinė kortelė, iš kurios galima išskaityti viską apie rašiusiojo  vaizduotę, gabumus, polinkius.

Šiandieniniame naujų technologijų pasaulyje rašyti ranka tapo nebemadinga, tačiau gražus raštas – tai menas.

Lietuvių kalbos mokytojų Daivos Daukševičienės ir Renatos Matickienės paraginti 3-9 kl. mokiniai į rankas paėmė parkerį. Kovo 5-6 d. mūsų mokykloje vyko dailyraščio konkursas, kurio tikslas – ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius, skatinti mokinius laikytis bendrųjų rašto kultūros reikalavimų. Dailyraščio konkurso dalyviai turėjo atlikti užduotį – aiškia, lengvai įskaitoma ir gražia rašysena, rašytinėmis raidėmis ant A 4 formato lapo parašyti dailyraščio darbą pagal pateiktą teksto ištrauką. Mokiniai turėjo kuo taisyklingiau rašyti ir jungti raides, nedaryti rašybos ir skyrybos klaidų. Darbai privalėjo būti tvarkingi. Dailyraščio konkursas buvo skirtas Lietuvių kalbos dienoms pažymėti.

         Dailyraščio darbai buvo vertinami atsižvelgiant į teksto išdėstymą, rašto aiškumą, dailumą ir tolygumą, darbo estetiką, kalbos taisyklingumą. Komisijos narės lietuvių kalbos mokytojos Renata Matickienė ir Daiva Daukševičienė﴿ kiekvienoje klasėje atrinko po kelis geriausius dailiojo rašto darbus. Nugalėtojai kovo 9 dieną buvo apdovanoti mokyklos direktoriaus pasirašytais padėkos raštais. Šį kartą gražiausiai plunksną vedžioti sekėsi Karinai Stankevič, 3 kl. – 1 vieta, Beatai Baranovskai, 3 kl. – 2 vieta, Sebastjanui Balkevič, 3 kl.– 3 vieta; Anai Baranovskai, 4 kl. - 1 vieta, Alicjai Baranovskai, 4 kl. - 2 vieta; Amelijai Naumovič, 5 kl. - 1 vieta, Brigitai Butkevičiūtei, 5 kl. - 2 vieta; Norvydui Lavrukaičiui, 6 kl. - 1 vieta, Karolinai Kašėtaitei, 6 kl. - 2 vieta; Justynai Baranovskai, 7 kl. - 1 vieta, Karolinai Pavliukevič, 7 kl. - 2 vieta; Emilijai Baranovskai, 9 kl. - 1 vieta, Tomašui Urbanovič, 9 kl. - 2 vieta. Labai džiaugiamės, kad ne tik mergaitės, bet ir berniukai puoselėja dailaus rašto tradicijas. Šaunuoliai!

           Taigi darytina išvada, jog siekimas dailiai rašyti ugdo daugelį asmens charakterio bruožų: pastabumą, dėmesingumą, susikaupimą, estetinį skonį. Norime pasidžiaugti, kad visi mokiniai labai stengėsi, kruopščiai ir taisyklingai rašė. Mokinių pastangos ir geranoriškumas buvo didelis. Tikimės ir kitus užkrėsti noru siekti gražaus rašto. Juk gražiai ranka parašytas tekstas turi kitokią vertę. Viliamės, kad šis dailyraščio konkursas taps tradicija, nes norisi atgaivinti gražios, estetiškos ir taisyklingos rašysenos įgūdžius, pasidžiaugti dailiausiai rašančiais mokiniais.

Daiva Daukševičienė,

lietuvių kalbos mokytoja