Deklamuoju Lietuvai...

Kadangi Lietuvos valstybė mini atkūrimo šimtmetį, mūsų mokyklos 3-4 klasių mokiniai išmoko ir padeklamavo lietuvių poetų kūrybos eilėraščius apie Lietuvą. Deklamuojančius išklausė ne tik jaunesnių klasių mokiniai, bet ir mokytojos, kurios įvertino deklamavimo dikciją, raiškumą ir artistiškumą bei išrinko tuos, kurie verti atstovauti mokyklai.

Kovo 9 d. Trakų gimnazijoje vyko antrasis skaitovų konkurso etapas. Į konkursą buvo kviečiami dalyvauti tautinių mažumų mokyklų 3-4 klasių mokiniai, mokyklinių konkursų nugalėtojai. Konkurse dalyvavo Karina Stankevič (3 klasė), Dominika Tomaševič (3 klasė), Alicja Baranovska (4 klasė) ir Ana Baranovska (4 klasė).

Džiugu, kad skaitovų konkurse, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čiui, kuriame dalyvavo Trakų rajono tautinių mažumų 3-4 klasių mokiniai, Karina Stankevič (3 klasė) užėmė 3 vietą ir Ana Baranovska (4 klasė) užėmė taip pat 3 vietą.

Laimėtojos buvo apdovanotos diplomais ir atminimo dovanėlėmis, o dalyvės – padėkos raštais už dalyvavimą konkurse.

 

Renata Matickienė