Direktoriaus pavaduotojos ugdymui veiklos vertinimo išvada

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui veiklos vertinimo išvada