Europos kalbų diena

„Mokėti daug kalbų - tolygu turėti vienai spynai daug raktų"

Rugsėjo 26-oji - Europos kalbų diena, kurią švenčia visa Europa. Europos kalbų diena siekiama parodyti, kaip ir kodėl daugiakalbystė yra viena iš didžiausių Europos vertybių, norima atskleisti, kaip kalbų mokymasis praturtina gyvenimą, suteikia naujų idėjų.

Pasak mokyklos pavaduotojos ir rusų kalbos mokytojos Alinos Sobolevskos, spartėjant globalizacijai, nuolatos vyksta žmonių migravimas po skirtingas šalis, tad svetimos kalbos mokėjimas tampa privalumu. Kalbos atveria duris ir suteikia naujų asmeninio ir profesinio tobulėjimo bei ekonominės plėtros galimybių. Daugiakalbystė įvairiose mūsų visuomenės srityse darosi vis paklausesnė. Europos piliečiai tampa vis mobilesni, tad dažnai dalį gyvenimo praleidžia toli nuo savo gimtos šalies. Gebėjimas suprasti įvairias kalbas ir būti suprastam yra kasdienio gyvenimo būtinybė.

kalbudiena.JPGEuropa turi tikrą kalbų lobyną - 23 oficialiąsias kalbas ir per 60 vietos gyventojų bendruomenių, kalbančių regioninėmis ar mažumų kalbomis, o kur dar savo kalbomis kalbantys atvykėliai iš kitų kraštų ir žemynų! Būtent į šią kalbų gausą ir norėdamos atkreipti dėmesį kalbų mokytojos kasmet rengia Kalbų dienas mokykloje.

Mūsų mokykloje mokiniai mokosi gimtosios lenkų kalbos, valstybinės lietuvių kalbos, rusų ir anglų kalbų. Drauge su mokytojais rugsėjo 28 d. jie parengė netradicinį dėstomų kalbų pristatymą. Šiemet buvo priimtas sprendimas supažindinti su tarmėmis, juolab, kad 2011-uosius metus ketinama paskelbti Tarmių metais. Gyvoji tarmių tradicija  sparčiai nyksta, tad, norėta vaikams parodyti, jog  tarmėse slypi vietinio tapatumo, vietinės kultūros ir mentaliteto išraiška.

Lenkų kalbos mokytoja Irena Orlova papasakojo apie lenkų kalbos tarmių ypatumus, jos auklėtiniai sudainavo smagią dainelę kašubų tarme. 9 kl. mokinės Jovita Bogdzevičiūtė ir Renata Jankauskaitė pristatė skaidres apie lietuvių kalbos tarmes, paskaitė po sakinį įvairiomis patarmėmis, tuo sukeldamos krizenimo šurmulį dėl neįprastų, keistų sąskambių, žodžių.  Lietuvių kalbos mokytoja Irena Stefanovič paskaitė nuotaikingą pasakojimą anykštėnų patarme. Ypač mokiniams patiko anglų kalbos mokytojos Editos Rumbutės parengti video įrašai apie skirtingais akcentais kalbančius užsieniečius bei britų ir amerikietiškąjį dialektą. Rusų kalbos mokytoja Alina Sobolevska  savo pristatymu atskleidė rusų kalbos turtingumą ir grožį.

Mūsų mokyklos mokiniai jau ne kartą turėjo progų įsitikinti, kaip svarbu mokėti kuo daugiau kalbų. Jiems jau teko pabuvoti ir Europos šalyse - Vokietijoje, Anglijoje, Prancūzijoje -, kur jie suprato, jog kitų kalbų mokėjimas žmonėms padeda ne tik susišnekėti, bet ir pažinti kitą kultūrą. Mokytis kitų kalbų - geras būdas palengvinti tarpusavio supratimą ir įveikti kultūrinius skirtumus. Pavaduotoja pabrėžė, kad žmogus, mokantis, pavyzdžiui, rusų kalbą, be vargo susikalbės daugelyje slavų kraštų. Štai kodėl mokiniams Bulgarijoje, kur jie buvo vykdydami Comenius programos tarptautinį projektą, taip nesunkiai sekėsi susikalbėti su bulgarais. Šį rugpjūtį grupelė mokyklos mokinių galėjo pasitikrinti savo rusų kalbos žinias kelionėje Sankt Peterburge. Žinoma, visada galima susikalbėti gestais, mimika, tačiau juk kaip malonu, kai moki tos šalies, kurioje lankaisi, kalbą. Taip parodai ir savo išprusimą, ir pagarbą tai šaliai.

Kalbų mokytojos, organizavusios šį renginį, yra įsitikinusios, jog pasiekė svarbiausią tikslą - atskleisti, kad kalbų mokymasis praturtina gyvenimą, suteikia naujų idėjų, lavina protą, tobulina asmenybę.  Anot žymaus prancūzų rašytojo Voltero, „mokėti daug kalbų - tolygu turėti vienai spynai daug raktų".

 

 

 

                                                                                                  Irena Stefanovič