Gegužės mėnesio veiklos planas

Eil. Nr.

Renginys

Atsakingi mokytojai

1.

Rajoninis pradinių klasių anglų kalbos raiškiojo skaitymo konkursas „Happy English 2019“

 

Anglų kalbos vyr. mokytoja Jūratė Repčikienė

2.

Edukacinės ekskursijos

 

Visų mokomųjų dalykų mokytojai

3.

Matematikos, fizikos, chemijos viktorina

 

Matematikos vyr. mokytoja Renata Šuscickaja, fizikos mokytojas metodininkas Romuald Gžybovski, chemijos vyr. mokytoja Vida Kasperavičiūtė

4.

Ispanų vizitas į mokyklą

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja Elvyra Lavrukaitienė, tikybos mokytoja Magdalena Klepka, kūno kultūros mokytojas ekspertas Andrius Kaveckas, muzikos mokytoja metodininkė Lilija Kieras, anglų kalbos vyr. mokytoja Jūratė Repčikienė, priešmokykinės ugdymo grupės auklėtoja metodininkė Galina Grinevič

 

5.

Rajoninis dailyraščio konkursas „Auksinė plunksnelė”

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja Elvyra Lavrukaitienė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja Lucija Kašėtienė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja Violeta Naumovič

 

6.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas 10 kl. mokiniams

 

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Daiva Daukševičienė

7.

Šeimos šventė

 

Muzikos mokytoja metodininkė Lilija Kieras

Švietimo skyriaus gegužės mėnesio veiklos planas

Švietimo skyriaus balandžio mėnesio veiklos planas

Švietimo skyriaus kovo mėnesio veiklos planas

Švietimo skyriaus vasario mėnesio veiklos planas

Švietimo skyriaus sausio mėnesio veiklos planas

Švietimo skyriaus gruodžio mėnesio veiklos planas

Švietimo skyriaus lapkričio mėnesio veiklos planas

Švietimo skyriaus spalio mėnesio veiklos planas

Švietimo skyriaus rugsėjo mėnesio veiklos planas