Goście z Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w naszej szkole

19 listopada w naszej szkole gościliśmy przedstawicieli  Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR). Justyna Dedulewicz, Michał Żłobecki i Bartłomiej Derewęda przedstawili uczniom naszej szkoły projekt „Europejczycy, Polacy, Obywatele”.

Obecnie prawa człowieka są uznawane za jedną z głównych gałęzi współczesnego prawa. Co prawda, prawa człowieka to szczególny rodzaj prawa podmiotowego, którego źródłem nie jest jakieś konkretne państwo czy stworzony przez nie system prawny. Podstawą praw człowieka są pewne wartości, takie jak, godność, wolność czy prawo do życia. Wymienione wyżej wartości, pomagają przypisać odpowiedni charakter prawom człowieka. Prawa te mają charakter  przyrodzony (przysługują każdej osobie z racji urodzenia), niezbywalny (człowiek nie może zrzec się swoich praw), powszechny (przysługują każdemu człowiekowi, niezależnie od wyznania, koloru skóry, płci, czy przynależności państwowej). Pojęcie praw człowieka opiera się na przekonaniu, że każdy człowiek jest wartością, którą należy chronić. Współcześnie, ochrona praw człowieka jest potrzebna, w związku z narastającym problemem łamania praw obywatelskich w wielu państwach.

Przedstawiciele Europejskiej Fundacji Praw Człowieka zachęcali naszych uczniów do udziału w projekcie i jak się okazało to wcale nie jest trudne -  słuchając co środę o godz. 15:40 audycji w radiu „Znad Wilii” oraz czytając artykuły w piątkowych wydaniach gazety „Kurier Wileński” można zdobyć sporo pozytecznej wiedzy, a odpowiadając na pytania  - zdobyć wiele atrakcyjnych nagród.

(Więcej informacji oraz regulaminu na www.efhr.eu oraz platformie wos.efhr.eu.)