Įgyvendintas edukacinis projektas "Būkime kartu"

Trakų rajono Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla kartu su Vilkaviškio rajono Virbalio vidurine mokykla dalyvavo šalies mokymo įstaigų bendrų edukacinių veiklų projektų konkurse ,,Būkime kartu" ir įgyvendino projektą "Pažinkime vieni kitus, juk tai daryti šitaip lengva". Konkursą inicijavo ir finansavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, organizavo - Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Projektas įgyvendintas dviem etapais: rugsėjo 26-27 d. virbaliečiai lankėsi Senuosiuose Trakuose, o spalio 17-18 d. Senųjų Trakų mokiniai viešėjo Virbalyje.

 

Projektas gimė iš studijų laikų draugystės

Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla projekte atsidūrė netikėtu būdu. Pavasarį į mokyklos elektroninį paštą atėjo laiškas iš Virbalio vidurinėje mokykloje dirbančios lietuvių kalbos mokytojos Ingos Boguk, kadaise studijavusios su Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Irena Stefanovič. Taip atgimė studijų laikų pažintis, kurios rezulatas - tarpmokyklinis edukacinis projektas. Pagrindinis konkurso "Būkime kartu" tikslas - skatinti mokymo įstaigų su skirtingomis mokomosiomis kalbomis mokinių tarpusavio bendravimą per bendrą edukacinę veiklą. Lenkų mokykla pietryčių Lietuvoje ir lietuvių mokykla Suvalkijoje idealiai atitiko iškeltą tikslą. Pasak projekto iniciatorės ir vadovės lietuvių kalbos mokytojos Ingos Boguk, idėja ieškoti mokyklos bendradarbiavimui, kurios mokomoji kalba būtų lenkų, kilo todėl, kad virbaliečiai, nors ir gyvenantys Lenkijos pasienyje, mažai žinantys apie lenkų papročius ir tradicijas, o ir Lietuvoje gyvenantys lenkai menkai pažįsta Lietuvos etnografinius regionus.

 

Susitikimas Senuosiuose Trakuose

Projekto pavadinime "Pažinkime vieni kitus, juk tai daryti šitaip lengva" (perfrazuota Marijono Mikutavičiaus dainos eilutė) užkoduoti ir projekto uždaviniai: susipažinti su lenkų ir lietuvių papročiais ir tradicijomis, atskleisti savo miestelių savitumą, ugdyti tolerantiškumą bei tarpusavio supratimą, bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, plėtoti mokinių saviraišką per bendrą etnokultūrinę veiklą.

Rugsėjo 26-27 d. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinėje mokykloje viešėjo dešimt Virbalio vidurinės mokyklos mokinių, lydimi dviejų mokytojų. Po trumpos pažinties su mokykla svečių laukė įvairiaspalvis mokyklos ansamblio "Vaivorykštė" koncertas, kuriame skambėjo ir lenkiškos, ir lietuviškos dainos. Siekiant supažindinti su lenkų folkloru, svečiams pristatyti gražiausi lenkų šokiai polonezas, krakoviakas ir kujaviakas, kuriuos mokiniai sušoko pasipuošę ištaigingais lenkų tautiniais kostiumais. Koncertinę programą mokiniai užbaigė lietuvių liaudies šokiais ir dainomis, pasidabinę dzūkų tautiniais drabužiais.

Projektinę programą pratęsė ekskursija po Senuosius Trakus, kurią vedė Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos mokiniai. Nors Senieji Trakai nedidelis kaimelis, tačiau jo vardas išdidžiai skamba didingoje Lietuvos istorijoje. Jaunieji gidai papasakojo apie didžiųjų kunigaikščių Kęstučio ir Vytauto laikus, supažindino su tebestūksančiais architektūros paminklais - neogotikine  Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir Šv. Benedikto bažnyčia ir Viešpaties Apreiškimo vienuolynu. Beje, apie pastarojo veiklą įdomiai papasakojo vienuolyno sesuo Monika.

Po ekskursijos mokiniai vėl susirinko mokykloje tęsti suplanuotų veiklų. Taip sutapo, kad rugsėjo 26 d. minima Europos kalbų diena, tad čia išgirdome legendų apie Trakų kraštą lenkų, lietuvių ir anglų kalbomis, o svečiai pristatė legendų apie Virbalį suvalkietiška tarme. Per dieną išgirstą informaciją vaikai pasitikrino dalyvaudami viktorinoje. Bene labiausiai vaikus suartino bendra veikla: jie kartu gamino bulvinius blynus, ant laužo kepė dešreles. Antrąją viešnagės dieną svečiai apsilankė Trakų pilyje ir pasivaišino įžymiaisiais karaimų kibinais. Dvi dienos pralėkė greitai, mokiniams buvo liūdna išsiskirti, tačiau išsiskyrimo kartėlį apmalšino žinojimas, kad netrukus ir vėl visi pasimatys. Be to, gražiausi abiejų miestelių - Senųjų Trakų ir Virbalio - vaizdai, užfiksuoti mokinių nuotraukose, eksponuojami Senųjų Trakų mokykloje, yra kasdienis priminimas apie smagias ir šiltas kartu praleistas akimirkas.

                            

Susitikimas Virbalyje

Po dviejų savaičių, spalio 17-18 d., mokiniai vėl susitiko, tik šįkart Virbalyje. Antrasis projektinis susitikimas buvo dar šiltesnis, nes daugelis vaikų vieni kitus jau pažinojo. Virbalio vidurinėje mokykloje svečiai pasitikti gražiu koncertu su dainomis, šokiais ir iš Vilkaviškio rajono kilusios žymios poetės Salomėjos Nėries eilėmis. Kadangi bendrai veiklai buvo pasirinkta etnokultūrinė ir meninė sritys, mokiniai drauge dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse. Pasidaliję į grupes mokiniai, vadovaujami mokytojų, lipdė iš molio, audė, mokėsi liaudies šokių, kepė žagarėlius ir keksus, kūrė Tolerancijos knygą. Savo darbelius vėliau pristatė parodoje vaišindamiesi pačių pagamintais kepiniais, kurie, beje, buvo labai gardūs.

Apie Virbalį įdomių faktų papasakojo miestelio bibliotekininkė. Nors dabar Virbalyje gyvena beveik 100 procentų lietuvių, pirmieji Virbalio gyventojai buvo lenkai. Virbalio miesto atsiradimui įtakos turėjo karalienė Bona. Jos iniciatyva į pakankamai ramią vietą, dabartinį Virbalio miestelį, iš Lietuvos pietryčių buvo atkeldintos 33 šeimos. Miestelio vardas iki XVIII a. buvo žinomas kaip Naujoji Valia (lenk. Nowa Wola), o lenkai jį vadina Veržbolovu. 1993 metais Virbalis šventė 400 metų jubiliejų. Ta proga miesto centre buvo pastatytas paminklas.

Vilkaviškio rajonas, kuriam priklauso Virbalis, padovanojo Lietuvai ne vieną iškilią asmenybę: poetus Salomėją Nėrį, Kazį Bradūną, "Tautiškos giesmės" autorių Vincą Kudirką, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarą Joną Basanavičių. Pastarojo gimtinėje - Ožkabaliuose - projekto dalyviai apsilankė antrąją viešnagės dieną. Muziejuje mokiniai susipažino su  etnografinėmis ekspozicijomis, valstiečių namų apyvokos daiktais ir darbo įrankiais, išklausė pasakojimą apie Jono Basanavičiaus vaikystę, santykius su šeimos nariais. Šalia sodybos 1988 metais kilo idėja sodinti Lietuvos Tautinio Atgimimo Ąžuolyną  - šiuo metu Ąžuolynas užima 39,4 ha plotą, jame yra 13 giraičių. Pasivaikščiojimas po Jono Basanavičiaus sodybą ir Ąžuolyną leido pajusti autentšką XIX a. dvasią.

 

Svarbiausia - bendravimas

Nors projektas truko trumpai, tačiau jo metu gautos žinios ir patirtis tikrai nevienadienė. Mes gyvename laikais, kai informacinės technologijos pakeitė žmonių bendravimo įpročius, mus valdo stereotipai apie tautas, visi veržiasi į užsienį, bet iš tiesų neką težino apie savo kraštą. Tad šis tarpmokyklinis projektas suteikė galimybę labiau pažinti vieniems kitus, ugdyti pagarbą ir tarpusavio supratimą, atskleidžiant savo unikalumą. Kartu praleistas laikas, įgyvendinant šį projektą, - tai geriausia bendravimo, pažinimo ir tolerancijos pamoka.

 

 

 

Lietuvių kalbos mokytoja Irena Stefanovič