Iškilmingai paminėjome 25-ąsias Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metines

Šiemet kovo 11-ąją sukako 25 metai, kai buvo pasirašytas nepriklausomos Lietuvos istorijai svarbiausias dokumentas – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktas, pažymėjęs priespaudos, pažeminimo, kančių, karų epochos pabaigą ir nepriklausomos valstybės pradžią. Šiai sukakčiai mokykloje buvo suorganizuotas gražus šventinis koncertas.

Be mokyklos bendruomenės, renginyje dalyvavo ir svečiai iš Senųjų Trakų lopšelio-darželio: direktorė Svetlana Golovač, auklėtoja Marija Šakalienė su grupe ,,Boružiukai“ ir auklėtoja Renata Kurmin su grupe ,,Kačiukai“. Mažieji kaimynai prisijungė prie renginio ne tik kaip žiūrovai, bet atvyko su savo žaisminga programa, papuošusia šventinį koncertą.

Renginį vedė 7 kl. mokinė Kamilia Fominova. Ji priminė istorinius faktus, atvedusius Lietuvos valstybę į laisvę. Iškilmingas renginys pradėtas Lietuvos Respublikos himnu.

Lietuvos kelias į laisvę pažymėtas masiniais žmonių trėmimais, netektimis, okupacija. Praėjus 50 metų nuo šalies nepriklausomybės praradimo, 1990 m. kovo 11 d., Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktą, kuriame rašoma, kad atkuriamas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suverenių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. Akte remiamasi 1918 m. vasario 16 d. pasirašytu Lietuvos nepriklausomybės aktu, kuris niekada neprarado teisinės galios. Aktą pasirašė LR Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis ir Tarybos nariai. Mažutei valstybei, neturinčiai demokratinio valdymo patirties, Kovo 11-oji reiškė kur kas daugiau, nei akto pasirašymą – jai tai buvo nauja pradžia, naujos istorijos kūrimo atspirties taškas, naujas kelias, kuriuo žengti nebuvo lengva, nes laisvė – taip pat išbandymas. 

Savo džiaugsmą iškovota ir pripažinta laisve išreiškėme tinkamiausiu šiai šventei būdu – dainomis, šokiais, patriotiniais eilėraščiais. Tada, prieš 25 metus, žmones vienijo bendras tikslas -  nepriklausomybės troškimas, dabar – džiaugsmas dėl atkurtos nepriklausomybės. Visa mokyklos bendruomenė – nuo priešmokyklinukų iki vyresniųjų klasių mokinių – prisidėjo prie šventinio koncerto. Ypač šiltų ovacijų sulaukė patys mažiausieji – vaikų lopšelio-darželio atlikėjai. Koncerto metu skambėjo dainos Lietuvai: "Ačiū tau, tėvyne", Šalelė mano Lietuva", ,,Lietuva”, ,,Lietuvėle, tu graži“, ,,Ką vadinam gimtine?”. Iškilmingą renginį papuošė liaudies šokiai "Kiškelis", "Kalvelis" ir "Polka tinka kiekvienam". Simboliška, kad Nepriklausomybės atkūrimo diena minima pavasarį. Atgimstant gamtai, atgimė ir Lietuvos nepriklausomybė. Tad koncerto programoje skambėjo ne tik patriotiniai, bet ir pavasario džiaugsmą žadinantys kūriniai. Koncertą vainikavo visiems gerai žinomos dainos ,,Lietuvos vaikai" ir ,,Brangiausios spalvos”.

Renginio pabaigoje kalbėjusi mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Alina Sobolevska pabrėžė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo reikšmę ir džiaugėsi, kad tokį svarbų valstybinį jubiliejų mokykla paminėjo ne tik savo rate, bet bendradarbiaudama su kaimynais – Senųjų Trakų vaikų lopšeliu-darželiu. 

 

   

Irena Stefanovič