J. Pilsudskio 150-ųjų metinių minėjimas

„Nedaug yra mūsų istorijoje karvedžių, kuriuos galime pastatyti vienoje eilėje su Batoru, Jonu Kazimieru. Šalia jų stovi Juzefas Pilsudskis, kurio vadovaujama Lenkija apgynė Europą nuo sovietiškojo ateizmo tvano“.

             Trečiadienį mes, Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos bendruomenė, pažymėjome tarpukario Lenkijos vadovo Juzefo Pilsudskio 150-ąsias gimimo metines. J. Pilsudskis – Lietuvoje gimęs Lenkijos valstybininkas, pirmasis valstybės maršalas, suvaidinęs vieną svarbiausių vaidmenų 1918 m. atkuriant Lenkijos nepriklausomybę.

            Šventiniame minėjime, kuris vyko prie Tadeušo Oprycho kapo, dalyvavo LR seimo narys Jaroslav Narkevič, Trakų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Marija Puč, Trakų rajono savivaldybės mero patarėja Aliona Urban, Lenkijos Respublikos ambasados, įsikūrusios Vilniuje, atstovai, svečiai iš Lenkijos, Senųjų Trakų seniūnė Ana Ingelevič, mokyklos direktorius Romuald Gžybovski, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Elvyra Lavrukaitienė, mokytojai bei mokiniai. Svečiai padėjo vainiką ir uždegė žvakes ant Tadeušo Oprycho kapo tokiu būdu pagerbdami visų tautiečių, žuvusių nepriklausomybės kovose, atminimą.

         Sveikinimo žodį tarė istorijos vyr. mokytojas Romuald Piotrovski, kuris pabrėžė, kad J. Pilsudskis yra ne tik Lenkijos, bet ir Lietuvos istorijos dalis.  Būsimasis maršalas augo lenkų patriotų šeimoje. Tuo metu, kada gimė J. Pilsudskis, ir Lietuva, ir Lenkija jau seniai buvo tapusios Rusijos imperijos grobiu ir tos imperijos vakariniais pakraščiais. J. Pilsudskis, pasak istorijos mokytojo, turėjo didžių svajonių ir visą sąmoningą gyvenimą buvo nesutaikomas Rusijos priešas, o kartą net išgelbėjo nuo plintančio raudonojo maro ne tik Lenkiją, bet ir Lietuvą. Lenkijos maršalo pageidavimas, kad jo širdis būtų palaidota Vilniuje, liudija, koks svarbus jam buvo šis miestas. Vilnių jis regėjo kaip senosios Abiejų Tautų Respublikos sostinę, tačiau sunkiai įsivaizdavo jį esant nacionalinės Lietuvos valstybės sostine.

        LR seimo narys Jaroslav Narkevič taip pat pasveikino visus susirinkusius šią svarbią dieną. Svečias pabrėžė J. Pilsudskio nuopelnus lenkų tautai akcentuodamas Lenkijos nepriklausomybės atkūrimą po Pirmojo pasaulinio karo. 7 kl. mokinė Klaudija Laurukaitytė ir 9 kl. mokinys Maksymiljan Stankevič, vadovaujami muzikos mokytojos metodininkės L. Kieras, dainavo patriotines dainas. Jiems pritarė 6-10 kl. mokiniai, mokytojai ir į iškilmes atvykę svečiai.  

           Po minėjimo į mokyklą grįžome galvodami apie žmones, kurie paaukojo savo gyvybes kovose už laisvę, nepriklausomybę ir būsimų kartų gerovę. Džiugu, kad jaunoji karta auga kupina patriotiškumo idėjų ir pagarbos iškilių žmonių atminimui. Tenka pastebėti, kad ugdant šias svarbias vertybes didelis vaidmuo tenka šeimai ir mokyklai, kurioms bendradarbiaujant diegiamos svarbiausios bendražmogiškosios vertybės.

 

 

 

 

 

Jaunieji žurnalistai