JAV diplomatų vizitas Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinėje mokykloje

Vasario 10 d. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinėje mokykloje svečiavosi Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados Lietuvoje politikos ir ekonomikos etašė p.Christina P. Almeida, politikos ir ekonomikos internas p.Seth Hord, programų koordinatorė bei dotacijų vadybininkė p.Inga Sidrys. Vizito tikslas buvo skatinti Amerikos ir Lietuvos institucijų tarpusavio bendradarbiavimą, abipusį supratimą bei dalijimąsi patirtimi švietimo ir kultūros srityje. Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos mokinių ir mokytojų bendruomenė  turėjo gražią galimybę susitikti su JAV diplomatais bei iš arčiau susipažinti su įvairiapuse Amerikos pilietinio sąmoningumo samprata bei kultūra.

Diplomatai mokyklos mokiniams papasakojo apie savo darbą diplomatinėje tarnyboje ir Amerikos ambasados veiklą Lietuvoje. Ambasados atstovai pasidalino informacija apie pilietinių teisių judėjimą, daugiakultūrę Amerikoje visuomenę ir socialines vertybes.  Vyresniųjų klasių mokiniai domėjosi ir aktyviai klausinėjo diplomatus apie jų karjerą, JAV ambasados misiją, amerikiečių gyvenimo būdą, kultūros reiškinius ir savitumą, šalies politiką.

5-7 klasės mokiniai, vadovaujami anglų kalbos mokytojos Editos Rumbutės pradžiugino svečius specialiai paruoštu spektakliu anglų kalba apie Amerikos valstybės kūrimąsi „Išlikimo istorija“, o dešimtos klasės mokinė Samanta Fominova supažindino su mokyklos įdomybėmis, moksleivių pomėgiais ir pasiekimais.

Ambasados darbuotojai apžiūrėjo mokyklą, apsilankė mokyklos bibliotekoje ir anglų kalbos kabinete. Programų koordinatorė bei dotacijų vadybininkė p.Inga Sidrys bendraudama su mokyklos direktoriumi Romualdu Gzybovskiu, direktoriaus pavaduotoja Alina Sobolevska bei mokytojais aptarė edukacinių projektų rėmimo galimybes.

P. Romuald Gzybovski padėkodamas JAV ambasados atstovams už įdomų apsilankymą pastebėjo, jog mokiniai susitikimo metu ne tik turėjo puikią galimybę pabendrauti Amerikos anglų kalba, sužinoti daug naujo ir įdomaus apie Amerikos užsienio politiką, kultūrą ir visuomenę, bet taip pat gavo vertingą bendravimo kultūros pamoką, kur dalykiškumas bei laisvė veikia išvien bendram labui. JAV diplomatai savo ruožtu nuoširdžiai padėkojo mokyklos administracijai bei anglų mokytojai Editai Rumbutei už suorganizuotą vizitą bei galimybę pasidalinti JAV patirtimi su mūsų krašto moksleiviais. 

 

Edita Rumbutė

 

 3.jpg

 

Diplomatai Seth Hord ir Christina Almeida.JPG  

 Mokyklos direktorius Romuald Gzybonski su sveciais is JAV ambasados.jpg

 The story of survival.jpg

 Vaidinimas.jpg

 

Daugiau informacijos ir nuotraukų - http://vilnius.usembassy.gov/galleries/untitled.html