Kalėdinė prakartėlė „Jasełka“

Vėl baigiasi metai. Niūrus ir drėgnas lapkritis užleido vietą paskutiniam metų mėnesiui -  gruodžiui, kuris atnešė pasikeitimų ne tik į gamtą, bet ir į kiekvieno mūsų sielą. Šiuo metu mes visi ieškome šilumos ir jaukumo namuose, ramybės, šviesos, saugumo. Visą gruodžio mėnesį tęsiasi Adventas – prieškalėdinis susikaupimo, apsivalymo, pasiruošimo laikotarpis, laukiant Kristaus atėjimo pasaulin šventės – Kalėdų.

        Kasmet gruodis yra ypatingas metas ir mūsų mokykloje. Tai gražiausių metų švenčių – Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų - laukimo laikotarpis. Iš tiesų, ar gali būti gražesnė paslaptis už tą, kuri neša viltį, meilę ir džiaugsmą? Šį laikotarpį mes, mokiniai ir mokytojai, stengėmės apipinti šiluma, dėmesiu kiekvienam bendruomenės nariui. Mes puošėme eglutes bei mokyklos langus karpiniais, gaminome kalėdines dekoracijas, rinkome vieni kitiems dovanėles, ruošėmės kalėdinei popietei ir naujametiniam karnavalui.

          Ir štai pagaliau išaušo ilgai lauktoji gruodžio 18-oji diena, kurios metu buvo pristatyta Kalėdinė prakartėlė „Jasełka“, subūrusi mokyklos ir kaimo bendruomenę bei būrį svečių iš Olštyno miesto. Tikybos mokytoja Magdalena Klepka, muzikos mokytoja Lilija Kieras, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Elvyra Lavrukaitienė į pasiruošimą „Jaselkai“ įdėjo daug širdies šilumos, įtraukdamos į šventinį muzikinį spektaklį beveik visus mūsų mokyklos mokinius ir Senųjų Trakų lenkų liaudies ansamblio ,,Stare Troki” dalyves. Vyko nelengvas, bet labai įdomus darbas – spektaklio repeticijos. Kiekvieną savaitę po kelis kartus mokiniai rinkdavosi tikybos mokytojos kabinete arba sporto salėje ir repetuodavo. Aišku, ne viskas lengvai sekėsi, bet po truputį ugdytiniai išmoko vaidmenų žodžius, įgijo drąsos būti scenoje. Daugeliui mokinių kostiumus parūpino tėvai, kiti reikiamos aprangos rado pas gimines arba draugus.  

             Mokiniai nekantraudami laukė 18 val., kai teks žengti į sceną ir vaidinti. Vieni kitus labai draugiškai palaikė, nes norėjo, kad spektaklis vyktų be jokių trukdžių. Repeticijų metu visi buvo labai drąsūs, energingi, o kai salė jau buvo pilna žiūrovų ir turėjo prasidėti vaidinimas, mokinius sukaustė šiokia tokia įtampa, bet jie nepasimetė ir puikiai atliko savo vaidmenis. Scenoje ugdytiniai suvaidino vaizdelius iš Marijos ir Juozapo gyvenimo, neįprastai papasakojo apie gimusį kūdikėlį Jėzų bei tris karalius, atkeliavusius pašlovinti gimusio dievulio. Vaidinimo scenarijus turėjo gilią prasmę – atkreipti dėmesį į dvasinius dalykus, kuriuos užgožia XXI amžiuje egzistuojantis materializmas. Juk ne šventinės dovanos yra svarbiausios, o dėmesys ir pagalbos ranka, ištiesta benamiams, žmogiškos šilumos stokojantiems žmonėms. Pasibaigus spektakliui, žiūrovai ilgai plojo. Mokiniams šie plojimai buvo labai malonūs – tai atpildas už jų kruopštų darbą.

           Mokyklos direktorius Romuald Gžybovski džiaugėsi gražiu ir prasmingu renginiu, taip pat pasveikino visus su artėjančiomis gražiausiomis metų šventėmis ir palinkėjo, kad jos į kiekvienus namus ir kiekvieną širdį atneštų džiaugsmą, šilumą ir meilę. Jis padėkojo mokiniams ir mokytojoms už sukurtą jaukią nuotaiką, gražų liturginių tradicijų puoselėjimą. Sveikinimo žodį taip pat tarė Trakų rajono merės pavaduotoja Marija Puč bei Senųjų Trakų seniūnė Ana Ingelevič, kurios palinkėjo dar ilgus metus puoselėti gražias adventinio laikotarpio šventės tradicijas ir ramybėje bei susikaupime sulaukti gražiausios metų šventės - šv. Kalėdų.

           Visi mokiniai labai džiaugėsi svečių iš Lenkijos atvežtomis dovanomis. Mes taip pat nelikome jiems skolingi - visą mėnesį technologijų mokytojas Bronislovas Kieras ir Božena Lavrukevič, pradinio ugdymo mokytoja Elvyra Lavrukaitienė, kartu su mokiniais liejo žvakes, gamino kalėdinius suvenyrus, kepė įvairius kepinius. Renginio pabaigoje visi kartu su iš Olštyno atvykusiu kunigu Jaroslavu Dobženeckiu sukalbėjome maldą, pasidalijome kalėdaičiais ir galiausiai susirinkome prie adventinio stalo, kuris tėvelių ir mokytojų dėka buvo nuklotas gardžiais kūčių patiekalais.

           Tą vakarą Biblijos siužetas, šiuolaikiškai perteiktas skaitovų ir lydimas kalėdinių giesmių, praskaidrino kiekvieno širdį ir nuteikė dar didesniam laukimui. Adventinės vakaronės metu visus lydėjo šventinė nuotaika. Mes turėjome puikią galimybę pabūti kartu su tėvais, mokytojais, kolegomis, svečiais. Šis vakaras mus sušildė, suartino, įkvėpė naujų minčių. Nė nepajutome, kaip prabėgo kelios valandos. Buvo šilta ir gera. Mes jautėmės kaip viena didelė ir draugiška šeima. Nuoširdžiai dėkojame visiems už pagalbą organizuojant renginį, ruošiant dovanas svečiams ir vaišes.

 

Daiva Daukševičienė,
lietuvių kalbos mokytoja