Karjeros kelias

Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį. Tokiu tikslu šių metų  lapkričio 19 dieną mūsų mokykloje lankėsi Trakų švietimo pagalbos tarnybos ugdymo karjerai konsultantė Sigita Abucevičienė. Ji vedė pamoką tema "Karjeros kelias". Užsiėmimo metu mokiniai ieškojo atsakymų į aktualius klausimus: kaip pasirinkti profesiją, kur mokytis - kuo skiriasi profesinės mokyklos nuo aukštųjų, kuo skiriasi kolegijos nuo universitetų ir kokios yra mokymosi formos, kaip rasti naudingą informaciją (apie specialybes, studijas, stojimus ir kt.), kaip įstoti į profesinę mokyklą, kaip vyksta stojimai į aukštąsias mokyklas. Daugiausia dėmesio ugdymo karjerai konsultantė skyrė pirmiems 3 klausimams. Užsiėmimo metu vaikai labiau pažino save, atliko įdomias praktines užduotis grupėse, atsakinėjo į klausimus.

Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka. Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai bei mokymuisi visą gyvenimą.

Daiva Žukienė