Konferencija „Jie kūrė Lietuvą”

Visada didžiausio pasisekimo sulaukia tarpmokykliniai renginiai, o jei dar laukia intensyvi programa svetingoje mokykloje! Lietuvių kalbos konferencija, kovo 29 dieną vykusi mūsų mokykloje, buvo jau ketvirtoji. Ją skyrėme poetams ir rašytojams, kurie kūrė Lietuvą. Šiemet konferencija buvo pažymėta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio ženklu. „Rašytojai, poetai visada ėjo tautos priekyje. Jie kvietė į laisvės kovas, jie kalbėjo apie tautines vertybes, jie neleido pamiršti sovietmečiu, kad laisvė – didžiausia vertybė. Lietuvoje gimę, užaugę, nutolę nuo jos, bet niekada neužmiršę savo gimtinės, šiandien jie grįžta savo kūryba“, – šiais žodžiais konferencijos „Jie kūrė Lietuvą” dalyvius pasveikino 10 kl. mok. Kamilia Edita Fominova ir Evelina Grinevič. Konferencijos metu vyko ir 10 klasės mokinių lietuvių kalbos ir literatūros viešasis kalbėjimas, kurį vertino lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Daiva Daukševičienė. Dešimtokai pasirinko tokias temas: „Jonas Jablonskis – lietuvių bendrinės kalbos kūrėjas, normintojas ir ugdytojas”, „Gražiausi žodžiai - asociacijos, susijusios su Tėvyne Lietuva”, „Tautinės tapatybės svarba žmogaus gyvenime”.

           Konferencijoje dalyvavo Vilkaviškio rajono Virbalio pagrindinės mokyklos mokiniai, kurie, padedami savo lietuvių kalbos vyr. mokytojos Ingos Merkevičiūtės, parengė ir pristatė 4 pranešimus. Svečių pranešimai pasižymėjo temų įvairove: „Jonas Basanavičius - lietuvių visuomenės veikėjas, Nepriklausomybės akto signataras”, „Vincas Kudirka - Lietuvos gydytojas, prozininkas, poetas, publicistas”, „Išeivijos poetas Kazys Bradūnas”, „Salomėja Nėris - lietuvių tautos lakštingala”. Virbališkiai taip pat labai patraukliai pristatė savo mokyklą ir Senąjį Virbalį. Rengdami pranešimus mokiniai savaip, naujai perskaitė programinių autorių kūrybą, taip pat susipažino ir su jiems mažiau žinomais kūrėjais.  ,,…dideli poetai gyvena tautoje besikeičiančiais pavidalais: jie iškyla iš kultūros atminties čia viena, čia kita savo kūrybos puse, vienais ar kitais kūriniais ar motyvais, o kartais visai kuriam laikui panyra užmarštin, kad paskui prabiltų žodžiais, lyg šiandien parašytais ar ištartais“, - tokiais žodžiais virbališkių pranešimus apibendrino konferencijos vedėja 10 kl. mok. Evelina Grinevič.

             Mūsų mokyklos 9 kl. mok. Emilija Baranovska, Tomas Dapkevičius, Maksimyljan Stankevič, Tomaš Urbanovič klausytojams pristatė 2 pranešimus: „Apie lietuvių kalbą”, „Spaudos draudimo laikotarpis”. Savo pranešimuose ugdytiniai akcentavo, kad su naujais tikrovės reiškiniais į lietuvių kalbą atėjo ir ateina nemažai skolinių, kuriuos pamėgsta ir noriai vartoja jauni žmonės, siekiantys išsiskirti visuomenėje ne tik savo elgesiu, išvaizda, bet ir kalba. Taip susikuria jaunimo, kaip socialinės grupės, kalba. Anot pranešėjų, į klausimą, kodėl jaunimas vartoja barbarizmus, daugelis atsako, kad neretai barbarizmai yra trumpesni už lietuviškus atitikmenis, juos vartoti yra populiaru bei jie suteikia kalbai originalumo. Dauguma apklaustųjų supranta, kad barbarizmai naikina mūsų kalbos savitumą. Akcentuota, kad tėvų, mokytojų bei draugų įtaka yra didžiausia mažinant barbarizmų vartojimą lietuvių kalboje „Be abejo, kalba ne tik atspindi pasaulį, bet ir skatina mąstyti ir ieškoti”, - baigdama pranešimą akcentavo 9 kl. mok. Emilija Baranovska. Savo pranešimuose ugdytiniai kalbėjo ir apie skaudų spaudos draudimo laikotarpį. Pasak pranešimą skaičiusių mokinių, pasaulyje niekur daugiau nežinoma, kad tautai būtų uždrausta savo kalba melstis, mokyti vaikus, leisti ir skaityti laikraščius, knygas. Tai lygu išplėšti liežuvį iš burnos, o iš krūtinės širdį, kuri gebėtų ne tik savo artimą, bet ir tėvynę mylėti, tačiau lietuviai – ta pasauliui nežinoma išimtis.

          Po konferencijos vyko lietuvių kalbos ir literatūros žinių viktorina. Buvo sudarytos 2 mišrios komandos. Mokiniams buvo pateikti 27 klausimai. Viktoriną vedė 10 kl. mok. Evelina Grinevič, kuriai talkino 6 klasės mokiniai Norvydas Lavrukaitis, Ernestas Petrovskis ir Ernestas Bedulskis. Klausimai buvo labai įvairūs: poetų ir rašytojų slapyvardžiai, trumpiausi lietuvių kalbos žodžiai, meninės raiškos priemonės, rašytojų parašytų kūrinių pavadinimai, spaudos draudimo laikotarpio realijos ir pan. Viktorinos laimėtojų nebuvo, nes tai buvo draugiškos varžytuvės. Po viktorinos svečiams ir jų mokytojai, taip pat ir mūsų mokyklos 9-10 mokiniams buvo įteiktos mokyklos direktoriaus Romualdo Gžybovskio pasirašytos padėkos už dalyvavimą konferencijoje bei lietuvių kalbos ir literatūros žinių viktorinoje.

           Mūsų mokyklos mokiniai, vadovaujami muzikos mokytojos Lilijos Kieras, parengė įdomią meninę programą. Ugdytiniai, pasipuošę spalvingais tautiniais drabužiais, šoko 3 labai smagius šokius, dainavo dainas: „Dienos spalvos”, „Mano kraštas”. Jas atliko 4 kl. mokinė Ana Baranovska bei 9-10 kl. mokiniai. Koncerto metu išgirdome 5 klasės mokinių meninę kompoziciją, B. Brazdžionio eilėraštį deklamavo 6 kl. mokinė Karolina Kašėtaitė. Visus labai linksmai nuteikė 2 kompozicijos: priešmokyklinės ugdymo grupės vaikų su vamzdeliais bei pradinių klasių ir 5 kl. mokinių Šopeno muzikos ritmu. Anos Baranovskos smuikelio garsai užbūrė visus konferencijos dalyvius. Koncertas patiko svečiams, o mūsų mokinių linksmi šokiai ir dainavimas iš širdies įrodė, kad viską, ką darai gyvenime, turi daryti nuoširdžiai.

         Konferencija baigėsi. Galima teigti, kad joje skambėjusios pranešėjų mintys ir išvados dar kartą įrodė, jog svarbiausiu švietimo sistemos uždaviniu išlieka kūrybiškų, kritiškai mąstančių, dvasiškai turtingų asmenybių ugdymas. Todėl svarbu organizuoti tokio pobūdžio veiklas, nes tai viena iš galimybių mokinių kūrybiškumui atsiskleisti, kai sudaromos sąlygos nekonkursinėje aplinkoje keistis patirtimi, ugdyti viešojo kalbėjimo įgūdžius, bendrąsias ir dalykines kompetencijas. Žinoma, nereikia pamiršti visų mokytojų bei mokinių, be kurių ši konferencija nebūtų įvykusi. Visų vardu dėkoju muzikos mokytojai Lilijai Kieras už meninę programą, pradinio ugdymo mokytojai Violetai Naumovič už kilnojamo stendo „Susitikimų akimirkos” parengimą, priešmokyklinės ugdymo grupės auklėtojai Galinai Grinevič ir kūno kultūros mokytojui Rimantui Masaliui už stendų apie sportinę veiklą atnaujinimą, 10 klasės mokinėms Evelinai Grinevič ir Kamiliai Editai Fominovai, kurios buvo konferencijos vedėjomis.

         Laikas prabėgo nepaprastai greitai. Mokiniai atsisveikino pažadėdami vieni kitiems, kad tai tikrai ne paskutinis kartas, kai visi susitinka ir turiningai praleidžia laiką. Tarpmokyklinis bendradarbiavimas turi gyvuoti ir plėstis! Virbalio pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos vyr. mokytoja Inga Merkevičiūtė teigė, jog labai džiugu, kad mokykloje vyksta tokios konferencijos, kurios skatina ne tik gilinti žinias, lavinti iškalbos meną, bet ir priverčia jauną žmogų susimąstyti bei prisiminti praeitį, be kurios būtų neįmanoma kurti ateities. Juk Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečio jubiliejinė sukaktis – reikšmingiausias Lietuvos istorijos įvykis, padėjęs neprarasti vilties, ryžto ir tikėjimo vėlesniuose istorinių įvykių sūkuriuose.

  Daiva Daukševičienė,
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja