Kun. R. G. Skrinsko prevencinė paskaita

Rugsėjo 30 d. mūsų mokykloje vyko netradicinė prevencinė pamoka. Direktoriaus pavduotojos ugdymui Alinos Sobolevskos iniciatyva pas mus lankėsi kunigas Robertas Gedvydas Skrinskas. Svečias 5-10 klasių moksleiviams skaitė paskaitą apie kvaišalų ir palaidumo žalojantį poveikį asmenybei ir visuomenei. Lektoriaus parengta prevencinė valandėlė pasižymėjo aukštu įtaigumu, efektyvumu, stipria argumentacija ir faktais. Paskaitoje buvo panaudojama audio-vizualinė medžiaga iš Hong-Kongo, D. Britanijos, Vokietijos, JAV, Rusijos ir Lietuvos.  Kunigas R. Skrinskas yra surinkęs tikrai įdomią mokslinę medžiagą apie žmogaus vystymąsi ir gyvybės apsaugą pasaulyje, kuri auditorijoje nepaliko abejingų. Į gyvybės išsaugojimo klausimą, blaivybės svarbą mūsų mokiniai žiūrės dar rimčiau ir atsakingiau.

Dėkojame kunigui R. Skrinskui už įdomią paskaitą.

 

Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos informacija