Laimėtas finansavimas Erasmus+ projektui

 

2015-2016 metais Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinėje mokykloje gautas finasavimas Europos Erasmus+ projekto vykdymui. Projektas “Šiuolaikinis Europos mokytojas ir pažangus ugdymas su IKT” (projekto numeris 2015-1-LT01-KA101-013200) yra mūsų mokyklos Erasmus+ KA 1 pedagogų mokymosi mobilumų projektas. Projektą koordinuoja mokyklos anglų kalbos mokytoja Edita Rumbutė. Pagrindinis projekto tikslas yra pedagogų kvalifikacijos kėlimas informacinių komunikacinių technologijų panaudojimo srityje.

Skaitmeninis formatas, mokymosi platformos, internetinių išteklių gausa ir teikiamos galimybės skatina pedagogus mokytis IKT visą gyvenimą. Ugdytojai susiduria su iššūkiu būti informuotais ir gebėti efektyviai naudotis nuolat besikeičiančiomis ir tobulėjnčiomis technologijomis bei IT įrankiais. Siekiame, kad mūsų mokyklos mokytojai gebėtų maksimaliai diegti IT naujoves ugdymo/osi aplinkoje. Projekto įgyvendinimo metu keturi mokytojai dalyvaus įvairiuose IKT įgūdžių gerinimo kursuose Europos šalyse. Du iš šių mokytojų yra mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Mokyklos vadovų dalyvavimas mobilumų projekte bus ypač naudingas, nes šie asmenys panaudos įgytas IKT žinias net tik savo dalykų pamokose, bet ir mokyklos administravimo darbe.

Kursų turinys bendrai sudėjus suteiks mokyklos atstovams reikalingų IKT žinių ir praktinių įgūdžių spektrą, kuriuo jie grįžę iš mobilumo veiklų savo ruožtu pasidalins su kitais institucijos pedagogais. Visuose projekto vykdymo etapuose teorija virs praktika per mokyklos ugdytojų ir ugdytinių bendruomenę bei socialinius partnerius įtraukiančias edukacines veiklas - IKT ir kitų dalykų integruotas pamokas, seminarus, konkursus ir apčiuopiamų projekto rezultatų sklaidą.

Kitas svarbus projekto aspektas yra europinis veiklos lygmuo. Šis mobilumo projektas suteiks galimybes susitikti ir bendrauti su kitais Europos pedagogais mokymosi visą gyvenimą principo edukacinėse veiklose. Kursų tiekėjai suteiks laiko Europos mokytojų diskusijoms, bendroms užduotims atlkti. Tokiu būdu per mobilumus bus pasiektas  geresnis švietimo, mokymo praktikos ir politikos įvairiose Europos šalyse supratimas. Komunikavimas, apsikeitimas gerąja pedagogine praktika su Europos kolegomis tarnaus kaip paskata ryšiams stiprinti ir strateginėms partnerystėms sudaryti.

Prieš ir per mobilumus mokytojai tobulins savo anglų kalbos žinias ir lavins gebėjimą bendrauti savo profesinės srities temomis. Tai atvers platesnes galimybes pasinaudoti švietimo ištekliais, kuriems reikalinga pažangesnė užsienio kalba. Aukštesnė kvalifikacija savo ruožtu suteiks postūmį tolimesnei mokytojų karjeros raidai.

 

Europos mobilumai ir bendrai visos projekto veiklos ženkliai prisidės prie mūsų institucijos strateginio vystymosi. Jie bus akstinas novatoriškai dirbti, pagerins pedagogų motyvaciją ir pasitenkinimą darbu. Planuojami ilgalaikiai projekto rezultatai - geresnė pedagogų ir administracinio personalo darbo ir veiklos kokybė bei šiuolaikiškesnė aplinka organizacijos viduje. Ugdymo procesas mokykloje pasižymės inovatyviomis idėjomis ir metodologija, pasitelkiant IKT išteklius, užsienio kalbų mokėjimą ir europinius ryšius.

 

 

Informacijos autorė Edita Rumbutė

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis straipsnis atspindi tik autorės požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.