Laisvės gynėjų dienos minėjimas

Sausio 13 d. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinėje mokykloje paminėta Laisvės gynėjų diena. Kartu su kitomis šalies mokyklomis bei daugeliu institucijų, individualių asmenų prisijungėme prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. Mūsų mokykla įsiliejo į visoje Lietuvoje uždegtų atminimo žvakučių jūrą. Šį iškilmingą renginį mūsų mokykloje organizavo lietuvių kalbos mokytoja Irena Stefanovič ir dešimtos klasės mokiniai. Renginio pradžioje tylos minute buvo pagerbtas keturiolikos kritusių Laisvės gynėjų atminimas. Mokytojos I.Stefanovič ir dešimtokų lydimi, dar kartą leidomės į istorinę sausio įvykių kelionę...

1991 metais šią dieną įvykęs masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų Sąjungos vadovybės bandymui jėga paimti į savo rankas Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento pastatą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus. Užimti atvyko specialiai parengta, sunkiąja karine technika ginkluota desantininkų grupė. Prie televizijos bokšto Vilniuje per 600 taikių ir neginkluotų žmonių buvo sužeista, žuvo 14. Televizijos bokštas buvo užimtas, tačiau planų pulti Parlamentą kariškiai jau atsisakė.

Prisimenant šį tragišką, bet drauge didingą sausio 13 d. tautinio išsivadavimo judėjimo žygį, nesmurtinio pasipriešinimo stebuklą, jaučiamės dėkingi tiems keturiolikai Lietuvos žmonių, sumokėjusiems aukščiausią kainą už mūsų laisvę.

Minėjimui baigiantis mūsų mokyklos mokiniai Lietuvos žemėlapio makete pritvirtino keturiolika laisvę simbolizuojančių balandžių su posakiais apie laisvę, o mokyklos direktorius Romuald Gžybovski padėkojo renginio organizatoriams bei tarė baigiamąjį žodį ir pabrėžė prieš 23 metus vykusių įvykių svarbą Lietuvos dabarčiai ir ateičiai.

 

 

                                                                                                                                                                             Informaciją parengė Edita Rumbutė