Latvijos pagrindinės mokyklos mokytojų delegacijos viešnagė

Pedagogai nuolat ieško būdų ir metodų, kurių pagalba idėjas ir gerąją patirtį paverstų realybe savo ugdymo institucijoje: nuo klasės iki bendruomenės lygmens. Mokinių rudens atostogų metu Andrupene Latvija﴿ pagrindinės mokyklos vadovas ir pedagogai atvyko į Lietuvą semtis patirties.

Sužinojęs, kad į Trakų rajoną žada atvykti pedagogai iš Latvijos, mūsų mokyklos direktorius Romuald Gžybovski mielai sutiko priimti svečius ir pasidalinti patirtimi, papasakoti apie mokyklos gyvenimą, mokinių pasiekimus, pasidžiaugti jais, atskleisti kai kurias ,,darbo paslaptis”. Kadangi vadovas buvo išvykęs į 3 dienų simpoziumą Torunėje Lenkija﴿, tad šią misiją patikėjo pradinio ugdymo mokytojai Elvyrai Lavrukaitienei ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Daivai Daukševičienei.

Spalio 24 d., švilpiant gūsingam vėjui ir lyjant lietui, gausi latvių pedagogų delegacija pravėrė mūsų ugdymo institucijos duris. Elvyra Lavrukaitienė ir Daivai Daukševičienė svečiams rusų kalba vedė ekskursiją po mokyklą, supažindindamos juos su įvairiais mokyklos bei mokinių pasiekimais, kultūrine, sportine veikla bei mokyklos istorija. Mokytojos svečius vedė mokyklos koridoriais, aprodydamos stendus, kuriuose užfiksuotos įvairių mokyklinių švenčių akimirkos. Svečiams tądien buvo parodyti priešmokyklinės ugdymo grupės, pradinio ugdymo, muzikos kabinetai, sporto salė, valgykla.

Ekskursija po mokyklą neprailgo, nes latviams labai patiko mūsų ugdymo institucijos aplinka, netradicinės erdvės, kuriose mokiniai gali ilsėtis, leisti laisvalaikį, bendrauti, žaisti. Kabinetuose sutikti mokytojai buvo klausinėjami apie mokinių motyvavimo, drausmės, kūrybiškumo skatinimo problemas, savaitinių pamokų, skirtų įvairiems mokomiesiems dalykams, skaičių, vadovėlius, kabinetų aprūpinimą naujausiomis technologijomis, tų technologijų tikslingą panaudojimą. Svečiai prasitarė, kad jų mokykloje nėra galimybės kiekviename kabinete naudotis multimedija, o intereaktyvi lenta - tai dar ateities klausimas.

Latviai diskutavo apie integruotų pamokų vedimą, mokinių motyvacijos didinimą bei bendruomenės subūrimą. Vizito metu pedagogai iš Latvijos buvo supažindinti su Lietuvos švietimo realijomis, pedagogų kvalifikacijos ir atestacijos galimybėmis, ugdymo procesu ir turiniu. Apžiūrėdami ugdymo patalpas, svečiai žavėjosi mokinių kūrybiniais darbais, spalvingais stendais, estetiška aplinka. Latviams labai patiko priešmokyklinio ugdymo grupės patalpos bei mažyliai. Priešmokyklinės ugdymo grupės auklėtoja Galina Grinevič delegacijos dalyviams papasakojo apie ugdymo proceso organizavimą, parodė virtuvėlę, poilsio kambarį. Svečiai užsuko ir į pradinio ugdymo mokinukų valdas. 1 klasės mokinukai, pamatę tokį būrį nepažįstamų žmonių, šiek tiek sutriko, tad paprašyti padainuoti kokią nors dainelę, ne iš karto tam ryžosi. Ketvirtokai buvo drąsesni, nes pademonstravo savo muzikinius gebėjimus - pagrojo dūdele per muzikos pamokas išmoktą melodiją.

Iš pradinio ugdymo mokinukų koridoriaus delegacija iš Latvijos patraukė link muzikos kabineto, kuriame jų jau laukė muzikos mokytoja Lilija Kieras. Ji mielai papasakojo apie ugdymo proceso organizavimą. Mokytoja pasidalijo savo sėkmingo dalyvavimo respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose patirtimi, aprodė turimus muzikos instrumentus. Kadangi svečių laikas mūsų mokykloje buvo ribotas, tad jie neturėjo galimybės išgirsti neįprastų vamzdelių skleidžiamų melodijų garsų.

Taigi tą lietingą dieną latviai susipažino su mūsų mokyklos ugdymo sistemos savitumu, išskirtinumu, galimybėmis. Buvo malonu pristatyti mokyklą, aptarti švietimo aktualijas, tendencijas, parodyti įkurtas edukacines erdves. Svečiai ir administracija aptarė galimas bendradarbiavimo galimybes. Tikimės, kad tarp mūsų mokyklos ir Latvijos pedagogų užsimezgusi draugystė nenutrūks.

Daiva Daukševičienė,

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja