Lenkijos Nepriklausomybės paminėjimui skirta pamoka

Šiais metais Lenkijos Nepriklausomybės diena, lapkričio 11-oji, Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinėje mokykloje buvo paminėta renginiu – integruota muzikos ir istorijos pamoka. Mokytojų Lilijos Kieras ir Janinos Gudalevič suorganizuotoje pamokoje “Lenkijos himnų istorija” susirinko vyresniųjų klasių mokiniai ir pedagogai. Pamokoje, tarsi kaleidoskope pamatėme tautos patriotinių giesmių raidą nuo XIII amžiaus iki šių dienų. Skambėjo “Gaude mater Plonia”, riterių himnas “Bogurodzica”, įkvėpęs lenkų pulkus jungtinių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos Karalystės pajėgų Žalgirio mūšyje su Teutonų ordinu. Girdėjome Danbrovskio mazurką, kuri yra oficialus Lenkijos himnas. Jis istoriškai dar žinomas kaip "Pieśń Legionów Polskich we Włoszech" (Lenku legionierių daina Italijoje) arba kaip "Jeszcze Polska nie zginęła". Mokiniai skaitė pranešimus apie visų pamokoje atliekamų patriotinių giesmių ir himnų kūrimo istoriją bei reikšmę tautiškumui. Tarp atliekamų giesmių taip pat buvo Boże, coś Polskę – lenkų katalikiškas religinis himnas – žavintis savo tyra tikėjimo ir ryžto dvasia, be to užsienio lenkų himnas “Marsz marsz Polonia”, mūsų Vilniaus krašto ZPL (Lenkų sąjungos) himnas “Rota” ir armijos himnai “Piechota” bei “My pierwsza brygada”. Džiugino tai, jog daugumą himnų giedojo patys mūsų moksleiviai, akomponuojami muzikos mokytojos L.Kieras. Vaikai atliko giesmes iš širdies, galima buvo pajusti, jog tautinė kultūra, istoriniai nacionaliniai himnai jaudina jų dvasią. Ši nuostabi pamoka ne tik daug ko išmokė, suteikdama susistemintos informacijos apie Lenkijos himnus, bet ir skatino valstybingumo, nacionalinio tapatumo įprasminimą mūsų jaunime. Mums kaip lenkų tautinės mažumos mokyklai svarbios Lietuvos valstybinės šventės, tačiau gražu ir reikalinga nepamiršti savo etnoso istorijos savitumo, skiepyti mokiniams gimtosios kultūros svarbiausias vertybes ir pagarbą paveldui.

 

 

Straipsnio ir nuotraukų autorė Edita Rumbutė