Lietaratūrinis projektas „Aina dziedas takuciu...“

Lentvario Henriko Senkevičiaus vidurinės mokyklos ir Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos 7-11 klasių mokiniai šiais metais vykdė bendrą literatūrinį projektą – kūrė pasakas be galo. Projekto vadovės – abiejų mokyklų lietuvių kalbos mokytojos Aušra Girdziušienė ir Irena Stefanovič. Pasirinktas netikėtas, mažai kam žinomas tautosakos žanras norint atverti plačius liaudies kūrybos klodus. Be to, kiekviena pasakėlė parašyta tarmiškai. Projektui buvo pasirinkta pietų aukštaičių, save vadinančių dzūkais, tarmė – kaip viena įdomesnių ir dainingesnių, bei pietų žemaičių, arba dūnininkų, tarmė – kaip viena iš lengvesnių žemaičių tarmių.

Pasaka be galo – tai pasakojamosios tautosakos žanras, trumpas humoristinis kūrinys, kurio pabaigos žodžiai sutampa su pradžios žodžiais. Gana dažnai tokiomis pasakomis erzinami maži įkyrūs vaikai. Pasak Aušros Girdziušienės, šiame projekte begalinis pasakos „sukimas“ ratu išnaudojamas kaip privalumas: nežinodamas, kur yra šios linksmos pasakos pabaiga ir kur reikėtų sustoti, vaikas savo noru daug sykių kartoja tą patį tekstą ir tokiu būdu tobulina tarmiškos tarties įgūdžius.

Lietuva gali pasigirti ypač turtingu tarmių palikimu, nes nė vienoje kitoje Europos valstybėje ir dar tokioje mažoje teritorijoje nėra tiek daug ir tokių skirtingų tarmių, kurios tarpusavyje skiriasi kur kas labiau negu daugumos didesniųjų kraštų kalbos.

Šiuo metu visoje Europoje kyla susidomėjimas tarmėmis, Europos Sąjunga skatina jas išlaikyti. Lietuvoje siūloma 2013-uosius metus paskelbti Tarmių metais.

Tačiau gyvoji tarmių tradicija Lietuvoje sparčiai nyksta, nes vyrauja neigiamas visuomenės požiūris į jas, o valstybė skiria joms per mažai dėmesio. Ši problema ypač aktuali Rytų Lietuvoje, kur gyvena daug nelietuvių tautybės žmonių. Daug šio krašto jaunų žmonių nėra net girdėję tarmiškos šnekos.

Šio litaratūrinio projekto tikslas - supažindinti mokinius su nykstančia Lietuvos nematerialaus paveldo dalimi - lietuvių tarmėmis ir prisidėti prie jų puoselėjimo bei saugojimo.

Balandžio 28 d. Trakų Švietimo centre vyks rajoninis projektinių darbų konkursas, kuriame bus pristatyta ir ši dviejų mokyklų sukurta vaikų kūrybos knygelė.

 

Apie tai rašo ir Facebook'e.

http://www.facebook.com/pages

                                                Informaciją parengė Irena Stefanovič