Litwa – inwestycje w infrastrukturę placówek edukacyjnych - 2016

Wsparcie Szkoły im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach poprzez projekt

„Litwa – inwestycje w infrastrukturę placówek edukacyjnych - 2016 r.“

Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach od wielu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”.

W bieżącym roku szkoła otrzymała środki finansowe z przeznaczeniem na realizację prac remontowych. Zostały odremontowane korytarze I–ego piętra oraz hol-szatnia klas początkowych, edukacyjne i administracyjne pomieszczenia pierwszego piętra (4 sale lekcyjne i 2 gabinety), wykonany remont instalacji centralnego ogrzewania, remont instalacji elektrycznych i elektrotechnicznych, remont placu zabaw dla dzieci grupy przedszkolnej, wyposażenie klasy komputerowej w stoły komputerowe (13 szt.).

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, poprzez projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą, przekazała Szkole Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach środki finansowe z dotacji w wysokości 243 100,00 PLN (55 864,75 Eur) brutto, z przeznaczeniem na realizację prac remontowych. Środki finansowe z dotacji w wysokości 11 155,00 PLN (19 000,00 Eur) szkoła otrzymała od Samorządu rejonu trockiego.

Poprzez wsparcie finansowe Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” jest umacniana kultura i język polski w Starych Trokach.

Dzięki odremontowanych pomieszczeń uczniowie mają lepsze warunki do pobierania wiedzy, a nauczyciele do przekazania wiedzy w pracy z wychowankami. Teraz pomieszczenia są jasne, ciepłe i zgodne normom higieny.