Mėnesio veiklos planas

Lapkričio mėnesio renginių planas

 

Eil. Nr.

Renginys

Atsakingas

1.

Visų Šventųjų šventė. Vėlinės.

Kapinių tvarkymas.

 

Tikybos mokytoja M. Klepka,

Mokyklos tarybos pirmininkas

2.

Renginys, skirtas Lenkijos Nepriklausomybės šimtmečiui paminėti.

 

Istorijos mokytojas R. Piotrovski

3.

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė.

Bibliotekininkė B. Lavrukevič,

lietuvių kalbos mokytoja D. Daukševičienė

4.

Tolerancijos diena.

 

Mokyklos administracija, klasių vadovai

5.

Diktanto konkursas „Geriausias iš lietuvių kalbos” Vilniaus lenkų kultūros namuose.

 

Lietuvių kalbos mokytoja Daiva Daukševičienė

6.

„Sudie, rudenėli“ .

Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo metodinės grupės nariai

7.

Atvira integruota muzikos ir matematikos pamoka 6 klasėje ,,Muzika ir trupmenos“.

 

Muzikos mokytoja L. Kieras, matematikos mokytoja R. Šuscickaja

8.

Erdvinių instaliacijų Kalėdoms gaminimas.

 

Dailės mokytojas A. Masys, technologijų mokytojas B. Kieras

 

Švietimo skyriaus lapkričio mėnesio veiklos planas