Mėnesio veiklos planas

Birželio mėnesio renginių planas

Eil. Nr.

Renginys

Atsakingi mokytojai

1.

Tarptautinė vaikų gynimo diena

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja Elvyra Lavrukaitienė ir klasių auklėtojos

2.

Trakų miesto šventė
 Lenkų dainų festivalis „Skambėk, lenkų daina“

 

Muzikos mokytoja metodininkė Lilija Kieras, klasių auklėtojos

3.

Vasaros poilsio stovyklos organizavimas

Pradinio ugdymo vyr. mokyta Lucija Kašėtienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, pradinių klasių ir dalykų mokytojos

4.

Metodinių grupių nuveikto darbo aptarimas ir veiklos plano 2018-2019 m. m. sudarymas

Metodinių grupių pirmininkai

 

 

Švietimo skyriaus rugsėjo mėnesio veiklos planas

Švietimo skyriaus birželio mėnesio veiklos planas

Švietimo skyriaus gegužės mėnesio veiklos planas

Švietimo skyriaus balandžio mėnesio veiklos planas

Švietimo skyriaus kovo mėnesio veiklos planas

Švietimo skyriaus vasario mėnesio veiklos planas

Švietimo skyriaus sausio mėnesio veiklos planas

Švietimo skyriaus gruodžio mėnesio veiklos planas

Švietimo skyriaus lapkričio mėnesio veiklos planas