Mėnesio veiklos planas

Kovo mėnesio renginių planas

 

Eil. Nr.

Renginys

Atsakingi mokytojai

1.

„Deklamuoju Lietuvai“ - Kovo 11-osios minėjimas.

Lietuvių kalbos vyr. mokytoja Renata Matickienė

2.

Akcija „Be patyčių“.

 

Pradinio ugdymo mokytojos.

3.

Integruota biologijos ir geografijos pamoka Žemės ir Vandens dienai paminėti.

Biologijos vyr. mokytoja Stanislava Jurgelevičienė,
geografijos vyr. mokytoja Lilija Kieras.

4.

Kovo 11-osios minėjimas.

Istorijos vyr. mokytojas Romuald Piotrovski

 

5.

Tarptautinis matematinis konkursas „Kengūra”.

Matematikos vyr. mokytoja Renata Šuscickaja,
pradinio ugdymo mokytojos.

6.

Lietuvių kalbos konferencija su Vilkaviškio r. Virbalio pagrindine mokykla.

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Daiva Daukševičienė,

lietuvių kalbos vyr. mokytoja Renata Matickienė,

muzikos mokytoja metodininkė Lilija Kieras,

technologijų vyr. mokytoja Daiva Žukienė.

7.

Kaziuko mugė (paroda-pardavimas).

Technologijų mokytojas Bronislovas Kieras,

technologijų vyr. mokytoja Daiva Žukienė,

muzikos mokytoja metodininkė Lilija Kieras

8.

Rajoninis merginų ir vaikinų tinklinio turnyras.

Kūno kultūros vyr. mokytojas Rimantas Masalis.

9.

Rajoninis konkursas „Lenkų kalbos diktantas 2018“.

Lenkų kalbos mokytoja metodininkė Irena Orlova.

10.

Velykų rekolekcijos.

 

Tikybos mokytoja Magdalena Klepka.

11.

Rajoninis 5-6 kl. mokinių lietuvių kalbos, literatūros ir istorijos konkursas, skirtas Lietuvos šimtmečiui.

Lietuvių kalbos vyr. mokytoja Renata Matickienė,

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Daiva Daukševičienė.

istorijos mokytojas Romuald Piotrovski.

 

Švietimo skyriaus kovo mėnesio veiklos planas

Švietimo skyriaus vasario mėnesio veiklos planas

Švietimo skyriaus sausio mėnesio veiklos planas

Švietimo skyriaus gruodžio mėnesio veiklos planas

Švietimo skyriaus lapkričio mėnesio veiklos planas