MINIOLIMPIADA JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS 8

"Tylko wierność ludziom czyni z nas człowieka" Tadeusz Kościuszko (1746 – 1817)

 

                      11 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach w rejonie trockim odbyła się VI. Miniolimpiada języka polskiego dla uczniów klas 8 szkół polskich Litwy.

                      Rok 2017 został ustanowiony przez Sejm i Senat RP między innymi rokiem Tadeusza Kościuszki, dlatego właśnie jego słowa przyświecały danemu konkursowi.

                      W tm dniu w szkole w Starych Trokach zebrało się prawie 40 uczestników miniolimpiady wraz z nauczycielami języka polskiego oraz opiekunami.

                      Oficjalne otwarcie olimpiady poprzedził występ uczniów 1 klasy ze szkoły gospodarzy przyjmującej tegoroczny konkurs, których przygotowała pani Elwira Ławrukaitienie. Pierwszoklasiści wystawili scenkę na podstawie wiersza Juliana Tuwima "Lokomotywa". Serdeczna i bezpośrednia gra młodych artystów rozbawiła widownię i wprawiła w dobry humor.

                      Podczas otwarcia słowo zabrała Pani Irena Stefanowicz, wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. A.Stelmachowskiego, która w swym krótkim przemówieniu zwróciła uwagę na to, jak ważne jest dbanie o język ojczysty. Również podkreśliła, że udział w różnego rodzaju konkursach pozwala odkrywać własny potencjał oraz kształci w uczniach umiejętność konkurowania.

                      Pani Danuta Szejnicka, prezes Stowarzyszenia Polonistów na Litwie życzyła uczniom powodzenia, podkreśliła, że udział w miniolimpiadzie świadzy o tym, że są oni już zwycięzcami, bo przeszli pierwszy etap eliminacji, który odbywał się wcześniej.

                      Uczestnicy konkursu musieli wykonać test oraz napisać pracę twórczą. Zadania do testu oraz temat pracy twórczej zostały ułożone przez grupę polonistów i pracowników Centrów polonistycznych Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego oraz Uniwersytetu Wileńskiego. Zadania do testu zostały ułożone na podstawie 4 tekstów: opowiadania H.Sienkiewicza "U bramy raju", fragmentu wywiadu z dyrektor i założycielką Hospicjum im. bł. Ks. Spoćki w Wilnie s.Michaelą Rak,wiersza Wojciecha Kejne "Nauczmy się żyć obok siebie" oraz rysunku logo  Hospicjum im. bł. Ks. Spoćki w Wilnie. Natomiast, temat pisemnej pracy twórczej brzmiał następująco: "Pomagając innym, pomagasz sobie". Czyli motto miniolimpiady, teksty testu oraz temat pracy pisemnej związane były z zagadnieniem niesienia pomocy innym, czynieniem dobra przede wszystkim dla ludzi nas otaczających.

                      Podczas gdy uczniowie zmagali się z zadania,, nauczyciele mieli szkolenia pt.Specyfika nauczania kultury języka polskiego na Wileńszczyźnie. Wskazówki metodyczne , które poprowadziła dr Kinga Geben (UniwersytetWileński).

                      Po wytężonej pracy i posiłku uczniowie oraz nauczyciele języka polskiego i opiekunowie udali się na wycieczkę do Trok. Dzięki wsparciu finansowemu naszych sponsorów goście mogli popływać statkiem po jeziorach trockich, nacieszyć oko pięknymi widokami budzącej się przyrody oraz posłuchać opowiadania pani Lilii Kieras o historii Trok.

                       W tym czasie komisja VI. Miniolimpiady sprawdzała prace uczniów i wśród gorących dyskusji wyłoniła te najlepsze.

                      Po fascynującej wycieczce uczniowie z niecierpliwością czekali na wyniki. Członkowie zespołu „Tęcza” przedstawili krótki występ artystyczny. Solistki zespołu Gabriela Klebeko oraz Klaudia Łaurukaititie zauroczyły widownię śpiewem, a młodsza grupa taneczna porwała salę  energicznymi, pełnymi werwy tańcami.

                       Podczas zamknięcia miniolimpiady głos zabrała pani dr Kinga Geben, która krótko przedstawiła analizę prac, omówiła błędy najczęściej popełniane przez uczniów.

Pani Danuta Korkus, przewodnicząca komisji sprawdzającej ogłosiła wyniki miniolimpiady. Każdy uczestnik otrzymał dyplom za udział w konkursie oraz książkę. Autorzy wyróznionych prac otrzymali dyplomy oraz encyklopedie humanistyczne. Natomiast, zwycięzcy zostali obdarowani tabletami.                    

                      W imieniu własnym oraz wszystkich organizatorów VI.Miniolimpiady pragnę serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, którzy wsparli nasz konkurs. A są to: Ambasada Rzeczypospolitej Polski w Wilnie, Związek Polaków na Litwie, Samorząd rejonu trockiego, firma „Mylida”, Stowarzyszenie Polonistów na Litwie, starostwo gminy Stare Troki, Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach.

 

 

Lista zwycięzców oraz osób wyróżnionych.

Miejsce

Imię, nazwisko ucznia

Szkoła

Imię, nazwisko nauczyciela

I

Maria Żukowska

Gimnazjum im.A.Mickiewicza w Wilnie

Elwira Bielawska

II

Bartosz Borowski

Gimnazjum im.A.Mickiewicza w Wilnie

Elwira Bielawska

II

Reta Samonczik

Szkoła Średnia im. Szymona Konarskiego w Wilnie

Jolanta Pacyno

III

Kamila Zujewicz

Progimnazjum im.Jana Pawła II w Wilnie

Anna Griszkiewiczienie

III

Eliza Piotrowska

Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

Stanisław Stankiewicz

III

Dorota Rud

Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Łucja Minowicz

Wyróżnienie

Monika Łosińska

Gimn. im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie

Janina Wołkowa

Wyróżnienie

Wanesa Szawlis

Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach

Teresa Gajlun

Wyróżnienie

Gabriela Jackiewicz

Szkoła Inżynierii im. Joachima Lelewela w Wilnie

Regina Sinkiewicz

Wyróżnienie

Dariusz Tomaszewski

Wileńska Szkoła Średnia w Lazdynai

Jolanta Kuźmicka

Wyróżnienie

Katarzyna Żuromska

Gimnazjum im.J.I.Kraszewskiego

Joanna Szczygłowska

Wyróżnienie

Pauła Jowita Juszkiewiacziutie

Szoła Podst. im.A.Stelmachowskiego w Starych  Trokach

Irena Orłowa

Wyróżnienie

Mateusz Wincel

Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Wisława Gawerska -Żwirblis

 

 

Irena Orłowa

nauczycielka języka polskiego

 Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Stelmachowskiego

 w Starych Trokach