Mokyklai padovanota nauja siuvamoji mašina

Kaip gera kartais pasijust žmogum mažu, prieš darbus didelius kitų žmonių...

 

Dėkojame UAB „Efirė“ vadovui Dariui Kvedaravičiui už skirtą paramą mūsų mokyklai - siuvamąją mašiną „Toyota SPA15“.

Gautos paramos dėka technologijų pamokos taps produktyvesnės ir įdomesnės. Mokiniai susipažins su siuvamosios mašinos dalimis, galimybėmis. Nekantraudami laukiame naujų mokslo metų pradžios, kada galėsime išbandyti siuvamosios mašinos galimybes ir įgyvendinti savo idėjas praktikoje.

Technologijų pamokose perteikiamos žinios ir ugdomi gebėjimai, būtini kiekvieno žmogaus, nepriklausomai nuo lyties, kasdieniame gyvenime, apimant įvairias sritis: mitybą, tekstilę, gaminių dizainą, elektroniką ir kt. Technologinio ugdymo užduotis - skatinti mokinių kūrybinius pradus, supažindinti su vartojimo kultūra, technologijų taikymu buityje ir amatų puoselėjimu šiuolaikinėje visuomenėje. Tad siuvamoji mašina, be jokios abejonės, prisidės prie šių tikslų ir užduočių įgyvendinimo.

Ši parama – tai daugiau nei padovanotas daiktas. Naudojant siuvamąją mašiną pamokose, bus parodoma darbo vertė ir prasmė, ugdoma darbo kultūra ir etika, kuriamos sąlygos, padedančios mokiniams patirti džiaugsmą kruopščiai ir atsakingai atlikus patikėtą darbą.