Mokykloje paminėta Sausio 13-oji

O kas gi tu esi, Tėvyne, jei ne mes,

jei ne mūs rankos, jei ne mūsų širdys?

                                 Justinas Marcinkevičius

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti iniciatyva šių metų sausio 12 dieną pamokos Lietuvos mokyklose buvo pradėtos Laisvės gynėjų dienai paminėti skirta pilietine akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Jos metu 8.00 valandą mokyklose buvo užgesinama šviesa ir visuose languose dešimčiai minučių uždegamos atminties žvakutės, kurios priminė dramatiškas dienas, kai Lietuvos visuomenė apgynė savo nepriklausomybę.

          1991 m. sausio 13-oji tapo ir mūsų istorijos dalimi. Tą dieną mūsų tauta kovojo dėl Lietuvos nepriklausomybės ir pasipriešino sovietų priespaudai. Vyko kovos. Sovietų kareiviai bandė sutrukdyti atgauti nepriklausomybę. Minia skandavo žodį ,,Laisvė!“. Daug žmonių buvo sužeista, o 14 iš jų nebesulaukė rytojaus. Jie - Lietuvos didvyriai. Šiais metais Lietuva mini 27-ąsias šio tragiško įvykio metines. Mes jas paminėjome taip pat. Sausio 12-osios rytą mokinius ir mokytojus mūsų ugdymo institucija pasitiko pilna ramybės ir susikaupimo. Mokyklos 1 aukšto fojė dailės ir technologijų mokytoja Daiva Žukienė su mokiniais parengė Laisvės gynėjų atminties pagerbimo parodėlę, langus papuošė trispalvių žvakelių karpiniais. Lietuvių kalbos mokytoja Renata Matickienė su 4 ir 5 kl. mokiniais pagamino Televizijos bokšto maketą, kurio viršuje iškėlė simbolinę trispalvę vėliavėlę. Ačiū mokytojoms ir mokiniams! Prie stendų, iliustruotų autentiška dokumentine medžiaga, nuolat stoviniavo mokiniai. Čia pat ir žuvusiųjų didvyrių nuotraukos. Ir Lietuvos trispalvė. Rimtis ir susikaupimas.

       Ryte ant kiekvienos palangės mokiniai ir mokytojai uždegė po kelias žvakeles, simbolizuojančias pagarbą žuvusiems, apgintos laisvės šviesą, laisvės idėjų pergalę prieš brutalią jėgą, atmintį ir susikaupimą. Ugdytiniai su mokytojais tylos minute pagerbė mirusiuosius už Lietuvos laisvę. Pedagogai pasakojo mokiniams apie sausio 13-osios įvykius. Mokiniai taip pat vieni kitiems pasakojo, ką jie žino apie šiuos įvykius iš savo tėvų ir senelių pasakojimų. Juk net vyriausiems mokyklos mokiniams tai jau tolima istorija, o jų tėvams tai gyvi, jaudinantys prisiminimai, laisvės pulsavimas širdyse. Tai pasididžiavimas žmonėmis, gynusiais Laisvę. Tai skausmas dėl žuvusiųjų. Tai mūsų istorijos dalis, mūsų nauja Lietuvos istorija. Labai norėtųsi, kad ji neišdiltų iš atminties ir mes visi suprastume, kaip svarbu atkovojus laisvę jos neprarasti.

           Tą dieną lietuvių kalbos mokytoja Daiva Daukševičienė ir istorijos mokytojas Romuald Piotrovski 6-10 klasių mokinius pakvietė į pilietiškumo pamoką, vykusią muzikos kabinete. Apie įvykius, vykusius 1991 metų sausio 13 d., išsamiai papasakojo istorijos mokytojas, kuris prisiminė dramatiškas dienas, kai Lietuvos visuomenė, vienijama aukštesnių tikslų ir idėjų, apgynė savo nepriklausomybę. Romuald Piotrovski, kalbėdamas apie Sausio 13-osios įvykius, pabrėžė, kad tą naktį žuvusieji  nebuvo nei  kariai, nei partizanai, nei išrinktieji politikai, jie buvo paprasti Lietuvos žmonės, nepretendavę į tautos didvyrių vardą, nesvajoję apie garbingus apdovanojimus. Mokytojo teigimu, tuo metu bendra pilietinė pozicija padėjo atsilaikyti prieš sovietinių okupantų ir vietinių kolaborantų agresiją, bandymą karine jėga įvykdyti perversmą.  

              Justyna Baranovska, Klaudija Laurukaitytė, Karolina Pavliukevič 7 kl. mok.﴿ ir Patrikas Laurukaitis 10 kl. mok.﴿ priminė pavardes tų, kurie kovojo ir žuvo už laisvą Lietuvą, mokė branginti ir saugoti Tėvynę. Tyliai visi klausėmės pagarbiai tariamų 14 pavardžių: Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Apolinaras Juozas Povilaitis, Algimantas Petras Kavoliukas, Vytautas Koncevičius, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas Matulka, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus. Pilietiškumo pamokos pabaigoje 7 klasės mokinė Karolina paprašė visų atsistoti ir susikabinti rankomis. Keletą minučių mokiniai stovėjo tylėdami, bandydami per rankas pajusti judančią šilumą, mąstydami apie save ir tuos, vardan mūsų visų išėjusius Anapilin. Pilietiškumo pamokos pabaigoje nuskambėjo E. Masytės daina „Laisvė”. Ir nuvilnijo ši daina toli toli, tarsi primindama mums visus, kuriuos pakirto klastingos 1991 metų kulkos.

                Po pilietiškumo pamokos lietuvių kalbos mokytoja Daiva Daukševičienė mokinius pakvietė į dokumentinio filmo „Sausio 13-oji“ peržiūrą. Filme prisiminimais dalijasi tų dienų įvykių liudininkai – valstybės vadovai, žvalgai, eiliniai piliečiai. Vaizdo medžiagoje gausu niekur nerodytos unikalios archyvinės medžiagos. Stebėdami dokumentinį filmą matėme autentiškus kadrus: gatvėmis riedančius tankus, sunkvežimiais važiuojančius ginkluotus sovietinės armijos karius, tūkstantinę žmonių minią, užplūdusią Vilniaus gatves. Girdėjome gatvėse skambančias lietuviškos patriotinės dainos, padrąsinančius šūksnius ir nebylų susikabinimą už rankų, sudarant apsauginį žiedą iš žmonių kūnų.

            Pilietiškumo pamoka ir dokumentinio filmo peržiūra baigėsi. 6-10 klasių mokiniai sušilę nuo žvakelių spindėjimo, širdies šilumos, prisiminę ir pagerbę žuvusius už laisvę, skirstėsi. Manau, jog kiekvieno mintys tą valandą buvo apie tuos, kurie jau niekada nebegrįš. Taigi sausio 12-ąją dar kartą visi prisiminėme žmones, paaukojusius gyvybę, suteikusius mums Viltį į ateitį žengti Laisvės keliu. Mirtis prieš 27 metus šventė tik laikiną pergalę. Laisvės Gynėjai visada bus gyvi mūsų širdyse, mūsų atmintyje.

Daiva Daukševičienė,

lietuvių kalbos mokytoja