Mokyklos vardas

Trakų r. Senųjų Trakų  pagrindinė mokykla ketina pasivadinti žymaus lenko Andžejaus Stelmachovskio vardu 
 

          Senųjų Trakų pagrindinė  mokykla nuo šių metų balandžio pabaigos, pritarus Trakų r. savivaldybės tarybai, turėtų pasivadinti Andžejaus Stelmachovskio vardu. Ši idėja brendo jau seniai: nuo praeitų metų su mokytojais, tėvais ir mokiniais buvo svarstoma ši galimybė.

          Senųjų Trakų kraštas garsus didžiaisiais kunigaikščiais – Vytautu, Kęstučiu, tačiau vadovaujantis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. birželio 13 d. nutarimu Nr.55 patvirtintomis Švietimo įstaigų pavadinimų darymo ir rašymo taisyklėmis, negali būti pavadinimų, kurie sutampa su registruotais ar pateiktais registruoti pavadinimais. Senuosiuose Trakuose jau yra Kęstučio vardu pavadinta pagrindinė mokykla, o Trakuose – Vytauto Didžiojo gimnazija, tad Senųjų Trakų pagrindinė mokykla pasirinko kitą nusipelniusią asmenybę – profesorių Andžejų Stelamachovskį.

          Daugeliui Vilnijos lenkų šio žmogaus pristatyti nereikia. 2002 m. gruodį jam už nuopelnus suteiktas Vilniaus rajono Garbės piliečio titulas.

          Andžejus Stelmachovskis (lenk. Andrzej Stelmachowski) gimė 1925 m. sausio 28 d. Poznanėje, mirė 2009 m. balandžio 6 d. Varšuvoje. Tai buvo įvairiabriaunis lenkų veikėjas: teisininkas, politikas, pirmasis Lenkijos Senato maršalka 1989-1991 metais, Švietimo ministras, Lenkijos Respublikos Prezidento L. Kačinskio patarėjas. Nuo 1990 m. iki 2008 m. ėjo draugijos „Wspolnota Polska“ pirmininko pareigas. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, A. Stelmachovskis čia ėmė remti tautiečius, rūpinosi Vilnijos ūkio vystymu, švietimu. Vadovaudamas draugijai „Wspolnota Polska“, daug nuveikė švietimo srityje. Jis inicijavo planą, kurio vienas pagrindinių tikslų buvo modernizuoti lenkų mokyklas Lietuvoje, pritaikant ne tik prie lietuviškų, bet ir europietiškų standartų. A. Stelmachovskis organizavo pažintines stovyklas lenkų mokyklų mokinimas. Kelis metus iš eilės tokiose stovyklose turėjo galimybę pabuvoti ir Senųjų Trakų pagrindinės mokyklos jaunuoliai.

          Profesoriaus veiklos rezultatas yra daugelio lenkiškų mokyklų kompiuterizacija ir remontas. Vien Trakų rajono mokykloms jo vadovaujama draugija „Wspolnota Polska“ skyrė apie 7 mln. litų: atnaujintos vidurinės mokyklos Trakuose ir Paluknyje, pagrindinė – Šklėriuose, Senųjų Trakų lopšelis-darželis, iškilo priestatai Lentvario Henriko Senkevičiaus vidurinėje mokykloje bei Senųjų Trakų pagrindinėje mokykloje. Šis priestatas buvo visų išsvajotas, lauktas. Jame įrengta moderni sporto salė, keli kabinetai, biblioteka. Ypač mokiniai džiaugiasi sporto sale, kurios dėka labai pagyvėjo sportinis mokyklos gyvenimas, beveik visi vaikai tapo aktyvaus laiko praleidimo aistruoliais. Per kelis metus mūsų mokykla tapo garsi ir Lietuvos, ir Lenkijos sporto pasaulyje: profesionalioje lygoje žaidžia jaunieji tenisininkai, taip pat populiarus tinklinis, krepšinis.

          A. Stelmachovskis sugebėjo ne tik padėti finansiškai, bet ir paskatino burtis lenkų bendruomenę  Lietuvoje. Jo iniciatyva Vilniuje įsteigti Lietuvos lenkų kultūros namai, tapę lenkiškumo židiniu. Kiekvienai tautai svarbu išsaugoti savo šaknis. Tai reiškia šį tą daugiau nei kultūros perdavimą iš kartos į kartą. Tautinis tapatumas suteikia saugumo, vienybės jausmą.

          Profesorius savo veiklos prioritetu laikė lenkų kalbos ir kultūros išsaugojimą. Suprasdamas, kad būtent jaunimas kada nors perims tautiškumo puoselėjimo estafetę, jis tiek dėmesio skyrė mokyklų modernizacijai ir švietimui.  
 
 
 
 

                              Irena Stefanovič