Mūsų mokykla įgyvendino projektą „Stalo tenisas - sportas, sveikata, bendravimas“

Birželio 15-19 d. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinėje mokykloje vyko stalo teniso vasaros stovykla, įgyvendinant projektą „Stalo tenisas - sportas, sveikata, bendravimas“. Projektas finansuojamas Trakų rajono savivaldybės lėšomis, skirtomis sporto projektinei veiklai.

                                                                                     

Projekto reikšmė

 

Projekto tikslas – organizuoti vaikų užimtumą ugdant mokinių nuostatą sveikai gyventi, įtvirtintant teigiamą požiūrį į sveikatą ir ją stiprinančius veiksnius, siekti sporto rezultatų. Naujų technologijų plėtra ir iššūkiai skatina galvoti apie ugdymo kaitą, siekiant ugdyti fiziškai išsivysčiusį, pajėgų ir sveiką žmogų. Aktuali mokinių ugdymo problema – mažas mokinių fizinis aktyvumas ir pasyvus gyvenimo būdas, todėl labai svarbu užtikrinti teigiamą požiūrį į sportą kaip sveikatos stiprinimo, savo kūno tobulinimo, asmenybės savybių ugdymosi šaltinį. Mokiniai turėtų giliau ir išsamiau pažinti fizinį aktyvumą kaip visaverčio gyvenimo ir ugdymosi vertybę, įgyti žinių apie fizinio aktyvumo įtaką sveikatai, mokymosi ir aktyvaus laisvalaikio dermę, grūdinimąsi, išmokti įsisąmoninti fizinio aktyvumo reikšmę.

 

Sportinis ugdymas – prioritetinė sritis

 

Sportinis ugdymas yra prioritetinė sritis, apibrėžta mokyklos strateginiame plane. Vienas iš strateginio plano tikslų - sąlygų mokinių užimtumui ir saviraiškai sudarymas. Dauguma mokinių lanko neformaliojo švietimo užsiėmimus – tinklinį, lengvąją atletiką, tačiau seniausias tradicijas turi stalo teniso propagavimas. Mokykloje veikia įkurtas sporto klubas „Tezaurus“, kurio nariai garbingai atstovauja ne tik mokyklai, bet ir rajonui. Klubo tenisininkai sėkmingai dalyvauja respublikos lygose: moterų komanda – II lygoje, viena vyrų komanda – III lygoje, dvi vyrų komandos – IV lygoje ir viena - A regiono lygoje. Bendradarbiaujama ne tik su Lietuvos bedrojo lavinimo ir sporto mokyklomis, bet ir su partneriais iš Dobžynevo, Suchovolės, Senojo Folvarko mokyklų iš Lenkijos. Gilias tradicijas turi jau vienuolika metų Senuosiuose Trakuose organizuojamas tarptautinis stalo teniso turnyras - vienintelis turnyras Trakų rajone, sukviečiantis daugiau kaip šimtą įvairaus amžiaus jaunųjų žaidėjų.

 

Įvairi stovyklos veikla

 

Tęsiant  rezultatyvią stalo teniso veiklą šią vasarą organizuota stalo teniso stovykla. Ją lankė 4-9 kl. mokiniai. Visą savaitę mokiniai intensyviai treniravosi po 4 val. per dieną. Treniruotes vedė stalo teniso treneris Romuald Gžybovski ir stalo teniso būrelio vadovė Galina Grinevič. Sudarant galimybes tobulėti ir kelti meistriškumą, birželio 18 d. Eišiškių A. Ratkevičiaus sporto mokykloje organizuotas draugiškas komandinis stalo teniso turnyras, kurį šįkart laimėjo Senųjų Trakų tenisininkai.

Vaikų vasaros stalo teniso sporto stovyklos metu vaikai ne tik intensyviai gilino stalo teniso žaidimo įgūdžius, bet ir dalyvavo pramoginėje–pažintinėje veikloje. Paskutinę stovyklos dieną jaunieji sportininkai vyko į Energetikos ir technikos muziejų Vilniuje ir apsilankė Pavilnių regioniniame parke. Įveikę pažintinį Pūčkorių taką ir grįžę į mokyklą, vaikai dar atrado jėgų baigiamajai stalo teniso treniruotei.

 

Stovyklos tęstinumas

 

Ši penkių dienų sportinė stovykla yra startas tolimesnei stalo teniso meistriškumo lygio kėlimo veiklai. Birželio pabaigoje tenisininkų komanda vyks į tarptautines stalo teniso varžybas Lomžoje, dalyvaus kituose turnyruose Lenkijoje, taip pat atsakingai ruošis XII tarptautiniam stalo teniso turnyrui „Senieji Trakai 2015“ mokykloje.

Dalyvavimas stovykloje sudarė sąlygas tobulėti stalo teniso srityje, puoselėti sveikos gyvensenos įgūdžius, o svarbiausia - įveikti asmeninius iššūkius.

 

 

Irena Stefanovič