Netradicinė anglų kalbos pamoka

    Vasario 16 diena Senųjų Trakų pagrindinėje mokykloje buvo ypatinga. Čia lankėsi socialinės teisės magistrė lektorė  p. Linda Clifford–Hayes iš Jungtinės Karalystės.

               Mokyklos anglų kalbos mokytojos Editos Rumbutės iniciatyva lektorė  atvyko rengti žalingų įpročių bei asocialaus elgesio pamokos mokyklos paaugliams. Renginys buvo ypač įdomus, nes E.Rumbutei ir p. L.Clifford-Hayes pavyko įgyvendinti bendrą pedagoginį sumanymą parengti socialinės pedagogikos ir anglų kalbos integruotą pamoką.

              Pamokos metu mokiniams ne tik buvo suteikta vertingų žinių  pozityvaus socialinio funkcionavimo klausimais, bet ir suteikta galimybė gyvai girdėti ir bendrauti su viešnia iš Anglijos puikia anglų kalba.

             Anglijoje p. Linda Clifford–Hayes dirba socialinės vaiko apsaugos srityje, pirmininkauja vaiko gerovės konferencijose bei organizuoja socialinio darbo praktinio mokymo seminarus pagal Anglijos Bendrosios socialinės rūpybos tarP1090743.JPGybos (General Social Care Council) siuntimus.

             Atvykusi į Senųjų Trakų pagrindinę mokyklą, p.L. Clifford–Hayes drauge su anglų kalbos mokytoja E.Rumbute organizavo išties įdomią paskaitą - pamoką. Lektorė papasakojo apie Anglijos socialinės apsaugos sistemą, vyriausybinę–visuomeninę programą „Every child matters“ (liet. „Kiekvienas vaikas svarbus“), pateikė pavyzdžių iš savo profesinės veiklos. Pranešėja taip pat palietė universalias ir aktualias prevencijos temas, svarbias mūsų šalies paaugliams: žalingų įpročių ir priklausomybių grėsmės, tikslo siekimo svarbos, pozityvaus savęs vertinimo pozicijos, noro dalyvauti visuomenės gyvenime bei asmeninio indėlio prasmingumo.

              Be to, abi ugdytojos paruošė užduočių, per kurias mokiniai galėjo išreikėti savo požiūrį į socialinius reiškinius, ateities viziją, savo grėsmes ir stiprybes. P1090756.JPG

Mokiniai uždavė klausimus              p. L. Clifford–Hayes dėl jaudinančių socialinių problemų. Paaugliams pamoka buvo efektyvus laikas komunikavimui anglų kalba.

              Visus sužavėjo lektorės nuoširdumas, atviras bendravimas, paauglių individualumo, unikalumo priėmimas. P. Linda palygino vaikus su brangiausiais deimantais, pabrėždama suaugusiųjų pareigą puoselėti ir branginti kiekvieną bręstantį žmogų.

               Galima pasidžiaugti, kad ši integruota pamoka pavyko bei praturtino mokyklos akademinę bendruomenę, suteikė tarpkultūrinės integracijos patirties.

                Iš mokinių refleksijų, rašytų po renginio, anglų kalbos pamokose matyti, kad ši prevencijos pamoka paskatino paauglius kitaip pažvelgti į gyvenimo vertybes, gerbti ir vertinti kitus. 

                 Atsisveikinant su p. Linda Clifford–Hayes Senųjų Trakų pagrindinės mokyklos pavaduotoja ugdymui širdingai padėkojo viešniai už indėlį į mokyklos ugdomąjį procesą bei patikino, jog mokyklos pedagogai su nauju įkvėpimu toliau rūpinsis mokinių švietimu.