Netradicinės pamokos ir veiklos mokykloje

Kaitri birželio saulė ir prasidėję vasaros malonumai verčia mokinius vis dažniau žvilgčioti pro mokyklos langą. Susikaupti rimtiems mokslams vis sunkiau, tad mokyklos mokytojai sugalvojo, kaip vesti pamokas netradiciniu būdu. Taip mokiniai pakartoja išmoktą medžiagą, sužino daug įdomių faktų ir pasitikrina savo žinias. Birželio 7 dieną, per 2-6 pamokas, visi mokyklos mokiniai ir mokytojai buvo pakviesti dalyvauti fizikos bandymų pamokoje- konkurse bei  biologijos, chemijos bei matematikos ir informatikos mokslų bloko įdomiosiose pamokose.

Fizikos mokytojas R.Gžybovski rodyti bandymus patikėjo vyriausiems mokyklos mokiniams- dešimtokams. Jie bandymais parodė šviesos lūžio ir spektro, magnetinio lauko veikimo, difuzijos dėsnius, o kiti mokyklos mokiniai, pasiskirstę į 3 komandas, turėjo juos atpažinti, paaiškinti jų veikimą. Chemijos mokytoja V.Kasperavičiūtė parengė komandoms įdomiųjų faktų ir klausimų  konkursą, o biologijos mokytoja S.Jurgelevičienė- skaidrių pateiktį su biologijos užduotimis. Matematikos mokytoja R.Šuscickaja sugalvojo uždavinių, kurie vertė panaudoti ne tik matematikos, bet ir logikos ir tiesiog gyvenimiškos patirties gebėjimus.

 Nors viena komanda pasirodė geriau, tačiau šiame ugdymo procese nugalėjo, kaip visada, draugystė. Po rimto darbo kabinete, mokinių laukė vaišės: pačios skaniausios vasaros uogos ir vaisiai. Netradicinės pamokos, kai jos vedamos išradingai ir įdomiai, patinka mokiniams, ir leidžia nenuobodžiai pasitikrinti ir pagilinti žinias.

 

Salomėja Urbonaitė

anglų kalbos mokytoja