Obchody Dnia Niepodległości Polski

11 listopada uczniowie klas 6-10, klasy początkowe i klasa 5 miały dodatkowe ferie oraz nauczyciele świątecznie obchodzili Dzień Niepodległošci Polski. Šwiętem uczniom były cukierki, które mogli otrzymać za poprawne odpowiedzi i poprawienie ocen z historii. Wyjašnilišmy podstawowe zagadnienia problematyki odzyskania przez Polskę niepodległošci. Odpowiadali uczniowie i nauczyciele.

Po rozbiorach w latach 1772, 1793 i 1795 Rzeczypospolita Obojga Narodów na 123 lata znikła z mapy Europy.Litwa trafiła pod zabór rosyjski, Polskę podzieliły Rosja, Prusy i Austro-Węgry. Wšród patriotów Polski pojawiły się dwa obozy: prorosyjski z Romanem Dmowskim na czele i antyrosyjski kierowany przez Józefa Piłsudskiego, który już w roku 1908 zaczął tworzyć Legiony – oddziały zbrojne do walki z Rosją. Tuż po rozpoczęciu Pierwszej wojny šwiatowej 6 sierpnia 1914 r. z oddziałami 1-szej Kadrowejdokonałpróby wzniecenia na kielecczyżnie powstania antyrosyjskiego. Próba się nie udała i 1-sza Kadrowa wyruszyła na front, gdzie po stronie Austro-Węgier walczyła z Rosją.

J. Piłsudski przybywa do Warszawy 10 listopada 1918 r. z więzienia w Magdeburgu. 11 listopada przekazano jemu władzę wojskową a 14 listopada – całą zwierzchnią władzę państwową, staje się Naczelnikiem Państwa. 11 listopada 1918 r. – Dzień Niepodległošci Polski zbiegł się z zakończeniem Pierwszej wojny šwiatowej. Jak to było możliwe? Wracają z frontu Legiony – choć nieliczne, ale jest to już Wojsko Polskie oraz patriottyczna aktywność ludności cywilnej, która rozbraja wojska niemieckie i austro-węgierskie stacjonujące na terenach Polski. Tym niepodległość Polski różni się od litewskiej, gdzie czekano zanim niemieckie wojska niemieckie opuszczą jej terytorium.

Znaczącym jest fakt pochodzenia Józefa Piłsudskiego. Urodził się 5 grudnia 1867 r. w Zułowie pod Wilnem. W domu nazywano go Ziukiem, skrót od Józiuka, formy imion używanych wyłącznie na Wileńszczyżnie. Był zakochany w Wilnie, tu przeżył dzieciństwo, młodošć, tu sformowały się jego šwiatopogląd i ideały. Stąd sentyment do Wilna wyrażony wyrażony przez zajęcie Wileńszczyzny 9 pażdziernika 1920 r. z póżniejszym przyłączeniem do Polski. Zgodnie z testamentem Marszałka Jego serce spoczęło w grobie Matki obok legionistów na Rossie w rok po šmierci 12 maja 1936 roku.

Kamila Fominowa, akompaniując sobie na gitarze, wykonaa jednąz piosenek legionowych. Zgodnie wtórował jej chór, kierowany przez panią Lilę Kieras. Dyrektor szkoły ufundował długopisy i lizaki za trafne odpowiedzi na „dyrektorskie“ pytania. Na zakończenie obejrzeliśmy film dokumentalny o wydarzeniach niepodległościowych 1918 roku. Zadowoleni, obdarowani, pełni nowych wrażeń uczniowie udali się na lekcje…


 

Romuald Piotrowski, nauczyciel historii