Olweus patyčių prevencijos programa

 

Olweus patyčių prevencijos programos instruktorė:

Olweus patyčių prevencijos programos koordinatorė gimnazijoje:

 

OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS  PROGRAMA (OPPP)

 • remiasi daugiau nei 45 metų vykdomų tyrimų rezultatais ir daugiau nei 30 m. praktinio taikymo patirtimi
 • pasaulyje pripažinta kaip efektyvi patyčių mažinimo programa
 • plati įgyvendinimo strategija
 • sukurta Skandinavijoje, taikoma visame pasaulyje (Islandijos, Anglijos, Škotijos, Airijos, Olandijos, Vokietijos,Lenkijos, Australijos, Japonijos ir kt. šalių mokyklose)

Esminiai Olweus patyčių prevencijos programos kriterijai

 • Šiluma, pozityvus susidomėjimas ir suaugusiųjų aktyvumas;
 • griežtos netinkamo elgesio ribos;
 • nuoseklus, tačiau ne priešiškas ir ne fizinis supažindinimas su neigiamomis pasekmėmis, kai nesilaikoma nustatytų elgesio taisyklių;
 • suaugusieji turi atlikti autoriteto ir teigiamo pavyzdžio vaidmenį.

Olweus patyčių prevencijos programos tikslai

 • sumažinti patyčias tarp mokinių;
 • užkirsti kelią naujų patyčių problemų atsiradimui;
 • siekti geresnių tarpusavio santykių mokykloje.

OPPP yra visos mokyklos programa, kurios sėkmei reikia aukšto lygio bendradarbiavimo ir viso mokyklos personalo dalyvavimo.

Įgyvendinant OPPP, itin svarbus yra mokytojų ir visų gimnazijos darbuotojų bendradarbiavimas.

Siekiamybė – kurti mokykloje tokią aplinką, kurioje suaugusieji imtųsi atsakomybės už tai, kad vaikai nebūtų skriaudžiami ir jaustųsi saugūs

 

Pagrindinės taisyklės, nukreiptos prieš patyčias

 • Mes nesityčiosime iš kitų;
 • Mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi;
 • Mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;
 • Jei sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi – pasakysime suaugusiems mokykloje arba namuose.

 

2018-2019 m. m. koordinacinio komiteto sudėtis
Olweus kopetėlės
Lankstinukas „Gyvenkime be patyčių” mokiniams
Lankstinukas tėvams apie patyčias
Olweus mokyklos ataskaita
Olweus mokyklos veiklos ataskaita
Įsakymas dėl Olweus patyčių prevencijos programos koordinatoriaus, mokymosi ir supervizijų grupių vadovų paskyrimo
Olweus trišalė sutartis
Įsakymas dėl Olweus programos koordinatoriaus, mokymosi ir supervizijų grupių vadovų paskyrimo