Paminėjome Laisvės gynėjų dieną

Šiemet Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinėje mokykloje tradiciškai paminėtos  24-osios 1991 metų sausio 13-osios įvykių metinės. Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti iniciatyva nuo 2008 metų organizuojama pilietinė akcija "Atmintis gyva, nes liudija", kurios tikslas - ne tik prisiminti ir pagerbti žuvusiuosius bei nukentėjusius valstybės gynėjus, bet ir paskatinti  puoselėti jaunimo istorinę atmintį bei patriotiškumą. Ši akcija vienija daugiau nei 1000 Lietuvos mokyklų ir kitų institucijų. Mūsų mokykla taip pat jau kelis metus iš eilės prisijungia prie šios prasmingos tradicijos. Šių metų sausio 13-osios rytą mokykla tapo vis didėjančios bendruomenės dalimi ir rusenančiomis žvakėmis pagerbė žuvusiųjų už laisvę atminimą.

Prie minėjimo prisijungė ir Senųjų Trakų biblioteka. Bibliotekos vedėja Vida Tomaševičienė pristatė knygų parodėlę, skirtą Laisvės gynėjų dienai. Per 24 metus išleista nemažai knygų, supažindinančių su kruvinosios 1991 metų sausio 13-osios nakties įvykiais: „Lietuva. 1991 01 13: dokumentai, liudijimai, atgarsiai", "Mes buvome ten...", Antano Stanevičiaus biografinė apybraiža apie Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atkūrimo Akto signatarą Alfonsą Žalį ir kt. Išskirtiniausias parodos leidinys - japonų antropologės, Chubu universiteto tarptautinių studijų kolegijos profesorės Sachiko Hatanaka istorinė knyga "Lietuva: kaip išliko maža šalis", kurioje analizuojama Lietuvos kova dėl valstybės nepriklausomybės.

Per 24 metus Sausio 13-osios reikšmė suvokiama skirtingai, tad jaunajai kartai ypač svarbu priminti dramatiškų įvykių, nulėmusių Lietuvos nepriklausomybę, svarbą. 9 kl. mokinė Dorota Jakučionytė supažindino su svarbiausiais istoriniais faktais, susijusiais su Sausio 13-osios įvykiais, kiti priminė lemtingąją Sausio 13-osios naktį žuvusiųjų asmenybes ir uždegė po atminimo žvakutę. Mokytojai ir mokiniai drauge žiūrėjo dokumentinį filmą, kuriame savo atsiminimais dalijosi žymūs žmonės - lemtingųjų įvykių liudininkai: Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis,  Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyriaus viršininkas Antanas Skučas, 1991 m. deputatas Algirdas Patackas, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas Petras Liubertas  ir kt. Minėjimą baigėme Eurikos Masytės daina "Laisvė", tapusia Laisvės gynėjų dienos simboliu.

Sausio 13-osios įvykiai simbolizuoja pergalingą Lietuvos–Sovietų Sąjungos karą. Taiki kova prieš sovietų agresiją buvo lietuvių tautiškumo ir valstybės kūrimosi cementas. Iškovota laisvė svarbi visiems, nepriklausomai nuo to, kuria kalba pilietis kalba darbe, mokykloje, kuria kalba bendrauja su giminaičiais, draugais, pažįstamais, su kokia kultūra save tapatina.


Lietuvių kalbos mokytoja

Irena Stefanovič