Paskaita mokiniams apie teises ir pareigas

Rugsėjo 24 d. mokykloje lankėsi Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Alina Kuleš. Ji skaitė pranešimą 7-10 kl. mokiniams apie vaiko teises ir pareigas. Alina Kuleš prieš kelis metus pati dirbo šioje mokykloje pradinio ugdymo mokytoja, vėliau ėjo direktoriaus pavaduotojos pareigas, tad gerai pažįsta visus mokinius ir iškart užmezgė šiltą pokalbį su jais. Paskaitos tema aktuali, nes pastaruoju metu dar daug vaikų patiria smurtą, nepriteklių, jaučiasi nesaugūs. Vaikų teisių ir teisėtų interesų kartais nepaiso ir artimiausi vaikams žmonės – tėvai. Tenka pripažinti ir tai, kad pačių vaikų tarpusavio santykiai taip pat būna atšiaurūs, paremti jėga, smurto demonstravimu, todėl vis dažniau visuomenės išreiškiamas susirūpinimas, jog dėl viešai deklaruojamų tik vaiko teisių pradedama pamiršti, kad įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, vaikas privalo prisiimti ir pareigas, o savo veiksmais nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių.

                      Pirmiausia Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja priminė, kokiuose dokumentuose yra apibrėžtos vaikų teisės ir pareigos: tai mokyklos vidaus tvarkos taisyklės, mokinio sutartis, Vaiko teisių konvencija. Ši konvencija – tai savotiška sutartis, kurios laikosi 192 pasaulio šalys. Vadinasi, jei netyčia kurį nors pasaulio vaiką ištinka nelaimė ar bėda, suaugę yra pasižadėję jam padėti. Be to, suaugę pasižada vaikus auginti saugiuose namuose, gerbti ir rūpintis jais, sveikai maitinti, tinkamai lavinti. Visa tai sudaro kiekvieno vaiko teises. Tačiau ne mažiau svarbios yra ir vaikų pareigos, nes laikydamiesi pareigų vaikai užauga ne tik sveikais, laisvais, bet ir gerais žmonėmis.

                      Alina Kuleš labai išradingai ir prieinamai pristatė mokiniams ne tik jų teises, bet ir pareigas. Svarbiausios jų – tai gerbti kitus žmones, nepriklausomai nuo jų kilmės, tautybės ar religijos, mylėti ir padėti prižiūrėti kitus, lankyti mokyklą, stengtis mokytis, gerbti ir saugoti kitų žmonių privatumą, priimti visus vaikus tokius, kokie jie yra, gerbti ir išklausyti kitų nuomones.

                      Paskaitos metu mokiniai atskleidė daug gyvenimiškų tiesų, geriau pažino save ir kitus, suprato, kiek daug gali reikšti malonus, šiltas žodis. Alina Kuleš leido vaikams patiems atrasti, kokie jie yra panašūs, bet tuo pačiu ir individualūs, nepakartojami.

 

 

 

 

                      Irena Stefanovič