Pieszo do Matki Bożej Trockiej

W dniach 1-8 września w Bazylice pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach trwał tygodniowy odpust Matki Bożej Trockiej. W tym roku było to wyjątkowe wydarzenie religijne, poświęcone jubileuszowi 300-lecia koronacji cudownego obrazu Trockiej Madonny.

Wizerunek Matki Boskiej Trockiej jest pierwszym obrazem w Wielkim Księstwie Litewskim, który został oficjalnie ukoronowany przysłanymi przez papieża koronami. Złote korony dla Najświętszej Maryi Panny i Dzieciątka Jezus zostały przyznane w 1718 roku przez Kapitułę Bazyliki na Watykanie staraniem biskupa wileńskiego Konstantego Brzostowskiego.

Według źródeł historycznych, na uroczystość koronacji obrazu Trockiej Madonny przybyły tłumy pielgrzymów nie tylko z Litwy, Żmudzi, Rosji, a nawet z Polski i Prus. Uroczystości koronacyjne trwały aż osiem dni.

W czasach obecnych w pierwszych dniach września do Trok zmierzają pielgrzymi, by pokłonić się Trockiej Panience. Odpust Matki Boskiej Trockiej jest najstarszą uroczystością Maryjną na Litwie.

5 września był dniem pielgrzymów ze Starych Trok, Rudziszek i Połuknia. Od kościoła pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i Świętego Benedykta w Starych Trokach wyruszyła grupa wiernych, do której dołączyli również uczniowie i nauczyciele z miejscowej polskiej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego. Razem z całą wspólnotą, z uczestniczkami zespołu kobiecego „Stare Troki”, wszyscy szliśmy ze śpiewem i modlitwą w sercu. Gdy dotarliśmy do Bazyliki, wzięliśmy udział w Eucharystii. Modliliśmy się o radość płynącą ze zmartwychwstania Chrystusa dla tych, którzy tej radości nie odkryli.

 

Uczestniczka pielgrzymki Elwira Lavrukaitienė