Podpisana nowa umowa o współpracy

W ubiegym tygodniu pomiędzy naszą szkołą i Szkołą Średnią w Połukniu została podpisana umowa o współpracy. I chociaż współpraca obu szkół trwa już nie jedno dziesięciolecie, oficjalnego dokumentu potwierdzającego ten fakt, brakowało.

Umowę podpisali dyrektor Szkoły im. A. Stelmachowskiego Romuald Grzybowski i dyrektor Szkoły Średniej w Połukniu Agnieszka Sakowicz. Tekst umowy mówi o tym, że obie placówki oświatowe - Szkoła Podstawowa im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach  i Szkoła Średnia w Połukniu  mają współpracować w dziedzinie realizacji wspólnych projektów, wymiany doświadczeń pomiędzy pedagogami. Planujemy również organizować wspólne imprezy, wystawy, konkursy, zawody sportowe, stworzyć więcej możliwości dla bliższej współpracy pomiędzy uczniami.

W ramach podpisanej umowy w ubiegłym tygodniu odbyło się pierwsze spotkanie. Szkoła Średnia w Połukniu realizuje projekt promujący noworoczne i wigilijne tradycje Wileńszczyzny, dlatego 7 stycznia uczniowie i nauczyciele z Połuknia z kolędami i Trzema Królami zawitali do szkoły w Starych Trokach z podrowieniami i szczerymi życzeniami. Na wiosnę szkolny zespół „Tęcza” ze Szkoły im. Andrzeja Stelmachowskiego odwiedzi uczniów w Połukniu z programem widowiska wielkanocnego. W najbliższej przyszłości planowana jest również jednodniowa wymiana uczniów 10 klas, aby dzieci mogły zapoznać się bliżej z każdą ze szkół, jej tradycjami, systemem wychowania i nauczania. 

 

Alina Sobolewska