Prisijungėme prie pilietinės iniciatyvos "Kad ne auksinės vasaros..."

Birželio 14-oji Lietuvoje minima kaip Gedulo ir vilties diena. Šiemet sukanka 73 metai nuo pirmųjų trėmimų, kai per vieną savaitę iš Lietuvos buvo deportuota apie 17 500 žmonių. Tarptautinės komisijos iniciatyva Lietuvos švietimo įstaigos kviečiamos organizuoti paminėjimus pavadinimu „Kad ne auksinės vasaros...“. Kadangi mokslo metai baigiasi anksčiau, mūsų mokykloje pilietinė iniciatyva organizuota birželio 2 d. Pilietinės iniciatyvos tikslas - prisiminti mūsų šalies istoriją ir pagerbti buvusius tremtinius ir lagerių vargus patyrusius žmones, puoselėti istorinę atmintį.

Drauge su 6-10 kl. mokiniais gaminome pilietinės iniciatyvos simbolį „vosilką“ – rugiagėlės žiedą, kuris apdainuojamas populiarioje tremtinių dainuojamoje dainoje „Kad ne auksinės vasaros, ne mėlynos vosilkos...“ Pagaminti rugiagėlių žiedai papuošė lietuvių kalbos kabineto stendą - jis tapo panašus į žydrą pievą. Specialiai paminėjimui pririnkta ir gyvų rugiagėlių puokštė, tapusi gražiu renginio akcentu.

Siekiant Gedulo ir vilties dienos paminėjimą padaryti suprantamesnį, vaikams trumpai pristatyti 1941-1953 m. istoriniai faktai, tremtinių pasakojimai iš dokumentinių filmų. Labiausiai mokinius sukrėtė tremtinių liudijimai iš knygos "Amžino įšalo žemėje".

Pasak Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininko Povilo Jakučionio, tremties pasekmes šalis ir visuomenė jaučia iki dabar, nors ne visi tai supranta: „Trėmimais buvo nupjauta visa tautos ir šalies viršūnė. Prie Laptevų jūros prievarta buvo išvežtas visas elitas – intelektualai, mokytojai, politikai, medikai, kariškiai. Išgyveno ir sugrįžo tik vienetai. Todėl dabar daugybė žmonių nebesupranta nei pačios valstybės svarbos, nei pilietiškumo, nebeturi moralinių vertybių ".

Mokykla - tai vieta, kur mokiniai ne tik semiasi akademinių žinių, bet ir formuojami kaip pilietiškai atsakingos, patriotiškos asmenybės. Gedulo ir vilties dienos paminėjimas tapo prasminga istorijos ir pilietiškumo pamoka jaunimui.

Lietuvių kalbos mokytoja Irena Stefanovič