Psichologas

Mūsų mokykloje dirba Trakų švietimo pagalbos tarnybos psichologė Jolanta Žilinskytė, kuri

  • konsultuoja mokykloje besimokančius mokinius, mokytojus bei mokinių tėvus (globėjus);
  • įvertina mokinio galias ir sunkumus, nustato raidos ypatumus, asmenybės ir vystymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;
  • vykdo mokinių, tėvų (globėjų), pedagogų švietimą raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
  • vykdo psichologinių problemų prevenciją: rengia, organizuoja ir įgyvendina prevencines programas bei priemones;
  • dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veiklose.

     El. pašto adresas jolantazilinskyte@gmail.com

Psichologės veiklos planas

 

 

PSICHOLOGĖS DARBO LAIKAS

 

Savaitės diena

Darbo valandų skaičius

Darbo laikas

Ketvirtadieniais

2 val.

11.00 - 13.00

 

PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TIKSLAS


1. Stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą.
2. Prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą.


 PSICHOLOGINĖS PAGALBOS VEIKLOS UŽDAVINIAI


1. Gerinti ugdymo procesui palankias psichologines sąlygas.
2. Vaikų, tėvų ar globėjų, pedagogų psichologinis švietimas bei pokalbiai su jais, siekiant išsiaiškinti vaikų, tėvų ar globėjų, pedagogų tarpusavio santykių sunkumus, numatyti būdus joms spręsti.

PSICHOLOGINĖ PAGALBA TEIKIAMA, KAI:

  • mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai (tėvų raštiškas sutikimas dėl psichologinės pagalbos teikimo reikalingas mokiniams iki 16 metų);
  • į psichologą kreipiasi mokinio tėvai (globėjai);
  • kreipiasi mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų) sutikimą;

* dėl konsultacijų laiko prašome susitarti iš anksto.

 

Psichologinės pagalbos tarnyba

Telefono numeris/el. paštas

Darbo laikas

Vaikų linija

116 111

Rašyti: http://www.vaikulinija.lt

Kasdien 11.00-21.00

Atsako per tris dienas

Jaunimo linija

8-800 28888

Rašyti: http://jppc.lt

I-V 16.00-7.00 VI-VII visą parą Atsako per tris dienas

Vilties linija, psichologinė pagalba suaugusiems

116 123

Rašyti: http://paklausk.kpsc.lt

Visą parą

Atsako per tris dienas

 

NAUDINGOS NUORODOS TĖVAMS

Apie pozityvią tėvystę
Apie pasiruošimą eiti į mokyklą
Apie bendravimą su paaugliu
Apie pagalbą vaikui mokantis reikšti pyktį
Apie animacijos poveikį vaikams
Apie žaidimų reikšmę vaikams