Rugsėjo mėnesio veiklos planas

Eil.Nr.

Renginio pavadinimas

Atsakingi

1

Rugsėjo 1-osios šventė.

I. Orlova - renginio organizatorė

I. Orlova - renginio sklaida, fotografavimas

 

2

Rajoninis konkursas „Lenkų kalbos diktantas 2019“.

I. Orlova - renginio organizatorė

B. Lavrukevič - scenos papuošimas

B. Lavrukevič - edukacinė programa

L. Kieras - koncertinė programa

I. Orlova - renginio sklaida, fotografavimas

3

Tautinių mažumų departamento LR Vyriausybės kultūros projektas „Atverk vartus”.

R. Šuscickaja - projekto vadovė

R. Matickienė - projekto sklaida, vakaro veiklos organizavimas

J. Repčikienė - stendų, albumų gamyba, vakaro veiklos organizavimas

D. Daukševičienė - knygos rašymas, maketavimas, leidyba; fotografavimas

L. Kieras - koncertinė programa, gidavimas

Švietimo skyriaus rugsėjo mėnesio veiklos planas

Švietimo skyriaus birželio mėnesio veiklos planas