Sausio mėnesio veiklos planas

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas

Atsakingi

1.

Draugiškas tinklinio turnyras.

 

Mokyklos direktorius Romuald Gžybovski

2.

Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija”.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Daiva Daukševičienė, lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja Renata Matickienė

3.

Skaitymo skatinimo akcija. Skaitome lenkiškai, lietuviškai, angliškai.

 

Mokyklos bibliotekininkė Magdalena Klepka

4.

Senelių šventė.

 

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja Violeta Naumovič, muzikos mokytoja metodininkė Lilija Kieras

 

5.

Integruota technologijų ir kūno kultūros pamoka ,,Maistas ir sportas“.

 

Technologijų mokytoja Božena Lavrukevič

6.

Tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas.

 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Daiva Daukševičienė, lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja Renata Matickienė

7.

Chemijos olimpiada.

Chemijos vyr. mokytoja Vida Kasperavičiūtė

8.

Rajoninė biologijos olimpiada.

 

Biologijos vyr. mokytoja Alina Burinskaja

9.

Rajoninė matematikos olimpiada.

Matematikos vyr. mokytoja Renata Šuscickaja

10.

Rajoninė fizikos olimpiada

 

Fizikos mokytojas metodininkas Riomuald Gžybovski

11.

Rajoninis anglų kalbos konkursas.

 

Amglų kalbos vyr. mokytoja Jūratė Repčikienė

Švietimo skyriaus sausio mėnesio veiklos planas