Šeima - tikras lobis

Šeimos šventė Senųjų Trakų pagrindinėje mokykloje 
 

      Senųjų  Trakų pagrindinėje mokykloje jau keleri metai tradiciškai rengiama Šeimos šventė, apjungianti tris gražias ir prasmingas pavasario šventes: Vaikų gynimo dieną, Motinos ir Tėvo dieną. Tai bene pats populiariausias mokyklos renginys, sukviečiantis ir suvienijantis daugiausiai žiūrovų. Gegužės 27 d. mokykloje šurmuliavo mokiniai, derinantys su mokytojais paskutinius meninės programos akcentus, tėvai, seneliai bei kiti šeimos nariai. Šventės organizatoriai: Senųjų Trakų pagrindinė mokykla ir Lietuvos lenkų sąjungos Senųjų Trakų poskyris prie mokyklos, Trakų kultūros rūmai.  

Dovana šeimos nariams 

      Dvi valandas trukusi meninė programa – tai vaikų dovana savo šeimos nariams. Tėvai, seneliai, broliai, seserys džiaugėsi dainuojančiais, vaidinančiais, deklamuojančiais, šokančiais vaikais, anūkais, broliais, seserimis. Buvo matyti, kaip dega tų vaikų akys, kurių šeimos nariai stebėjo jų pasirodymus. Juk niekas labiau nemotyvuoja vaiko, kaip nuoširdus artimų žmonių domėjimasis juo. Ne veltui psichologai pabrėžia šeimos institucijos svarbą žmogaus gyvenime.

     Pasak mokyklos direktoriaus Romualdo Gžybovskio, šeima – vaiko socializacijos pagrindas, artimiausia socialinė aplinka. Joje jis mokosi gyventi, įgyja pirmuosius bendravimo pradmenis. Būtent šeimoje formuojasi ir vystosi žmogaus asmenybė, susipažįstama su socialiniais vaidmenimis, kurie yra būtini normaliai vaiko adaptacijai visuomenėje. Šeima – pirmoji ugdymo institucija, kuri labiausiai įtakoja visą tolesnį asmens gyvenimą. Tėvai yra pirmieji vaiko mokytojai, ugdytojai, kurie gali “lipdyti” savo mažą kūrinį, kaip to reikalauja visuomenė arba jų asmeniniai poreikiai. 

Koncertas neprailgo   

      Koncerto metu vaikai parodė geriausia, ko išmoko per mokslo metus. Dvi valandas trukusi programa neprailgo ir nenuvargino žiūrovų – juk tėvams didžiausias džiaugsmas matyti savo atžalas scenoje. Be to, sudaryta labai dinamiška, įvairi meninė programa, neleidusi nuobodžiauti. Nemažą koncerto dalį užėmė mokyklos dainų ir šokio ansamblio „Vaivorykštė“ („Tęcza“) pasirodymas, mažiausieji deklamavo eilėraščius, vyresnieji pademonstravo savo aktorinius gebėjimus vaidinimuose lietuvių ir anglų kalbomis. Kiekvieno renginio metu matyti, kaip auga mokinių pasitikėjimas savimi, artistiškumas, kaip jie „prisijaukina“ sceną.

          Pagrindinis meninis visų mokyklos renginių „variklis“ – muzikos mokytoja Lilija Kieras, jai talkino pradinio ugdymo mokytojos, klasių auklėtojai.

          Atvykti į Šeimos šventę  mokykloje rado laiko Lietuvos Respublikos Seimo narys Jaroslav Narkevič, Trakų rajono savivaldybės tarybos narė Marija Puč, Senųjų Trakų seniūnė Ana Ingelevič.   

Šeima - vertybė 

      Šeimos šventė ne tik gražiai užbaigė mokslo metus, bet ir atliko svarbią misiją –parodė, kad šeima mūsų gyvenime užima labai svarbią vietą, kurioje mes formuojamės, augame, tobulėjame. Nors pastaruoju metu dažnai kalbama apie šeimą, kaip atsidūrusią visuomenės dėmesio užribyje, vertybių praradimą, santykių sutrūkinėjimą, tačiau tokios šventės įrodo, kad vis dėlto šeima ir tradicinės vertybės yra gajos, nepaklūstančios kategorijai „madinga-nemadinga“.  

      Irena Stefanovič