Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinėje mokykloje paminėta Vasario 16-oji

Vasario 14-ąją dieną drauge su visais Lietuvos  ir gimtojo Trakų krašto žmonėmis įsiliejome į Vasario 16-osios– Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo renginių maratoną. Šiais metais šventėme Lietuvos Nepriklausomybę ne vieni, bet drauge su kitomis Senųjų Trakų švietimo ir kultūros institucijomis. Renginį organizavo  Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos mokytojos metodininkės Irena Stefanovič ir Lilija Kieras bei Trakų kultūros rūmų Senųjų Trakų padalinys, kurio iniciatyva pakviesti ir Senųjų Trakų lopšelio-darželio ugdytiniai, pedagoginis personalas bei direktorė Svetlana Golovač.

Senųjų Trakų  Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Irena Stefanovič pasveikino susirinkusius ir pakvietė kartu pakeliauti Lietuvos valstybės istorijos puslapiais. Mokytoja su mokyklos vyresniųjų klasių mokiniais per dramos epizodus, poeziją ir istorijos skaitinius lydėjo žiūrovus nuo vienos Lietuvos įsimintinos datos prie kitos, taip papasakodami Lietuvos kaip valstybės gimimą ir įsitvirtinimą Europos žemėlapyje. Šis meninis ir edukacinis potyris sužadino daug pasididžiavimo Lietuva ir jos laisvais žmonėmis visų mūsų širdyse.

Muzikinėje šventės dalyje su savo menine programa pasirodė mažiausieji – Senųjų Trakų lopšelio-darželio auklėtiniai, padedami savo auklėtojų M. Šakalienės ir O. Okunevič bei muzikos mokytojos Gražinos Kėrienės. P. Marija Šakalienė tarė šiltus sveikinimo žodžius renginio šeimininkams ir visiems dalyviams bei pristatė mažųjų mielą ir nuoširdų patriotinį pasirodymą. Visus sužavėjo vaikučių dainelė „Lietuvos šalelėj“.

Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos priešmokyklinės grupės ugdytiniai nenustygo vietoje ir taip pat dainelėmis ir eilėraščiais papasakojo kaip myli Lietuvą. Na, o kai į sceną atėjo mokyklos ansamblis „Vaivorykštė“, vadovaujamas muzikos mokytojos metodininkės Lilijos Kieras, regis visus Senuosius Trakus užliejo Lietuvos gimtadienio džiaugsmas. Nuostabiai parinktas šventės repertuaras, puikiai dainuojantys ir šokantys vaikai, kartais versdavo suabejoti ar ne meno mokyklos auklėtiniai jie visi yra. Lietuvių liaudies ratelis „Kiškelis“, lietuvių šokis „Kalvelis“, lietuvių liaudies šokis „Šustas“, „Linksmapolkė“, kompozitoriaus G.Abariaus daina „Lietuvos vaikai“, antroko Huberto Tomaševič fleita atliktos lietuvių liaudies šokių „Trepsiukas“ ir „Lelenderis“ melodijos, daugiabalsė daina „Ankstų rytą“ - štai tokia dainų ir šokių vaivorykštė pradžiugino vasario dangų  virš mūsų. Finalinėje renginio dainoje „Brangiausios spalvos“ (K. Vasiliausko muzika ir žodžiai), kurią atliko ansamblio „Vaivorykštė“ choras ir ansamblio „Stare Troki“ solistė Elvyra Lavrukaitienė, vieningai susipynė visų minėjimo dalyvių balsai.

Renginyje dalyvavusios garbios viešnios - Trakų r. Savivaldybės tarybos narė ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos Trakų r. skyriaus pirmininkė Marija Puč bei Senųjų Trakų seniūnė Ana Ingelevič dar kartą pasveikino susirinkusią Senųjų Trakų bendruomenę su Lietuvos Nepriklausomybės švente ir padėkojo renginio organizatoriams už svarų indėlį į Senųjų Trakų kultūrinio gyvenimo puoselėjimą bei bendruomenės telkimą.

         

 

Straipsnio autorė Edita Rumbutė

Nuotraukų autorė Elvyra Lavrukaitienė